אאא

תגובות קשות של הנציגות החרדית בכנסת לפרשת השר הזולל מרידור, ובעיקר על תגובתו כי "אין שום סיבה להתאבל היום על מה שקרה לפני 1939 שנה".

שר הדתות יעקב מרגי הגיב ואמר, כי "מצער לשמוע שיש יהודים הסבורים, כי במצבנו כיום, כשאנו שקועים בשלל צרות ובעיות חמורות, הם סבורים כי כבר לא נותר שום דבר מהחורבן ומהגלות. רק כשנגיע למנוחה ולנחלה, יבינו הללו, כמה קשה ועגום מצבנו כיום".

גם חבר הכנסת אורי מקלב, הביע הערב תמיהה רבה על התנהגותו ודבריו של השר מרידור: "אכילה בתשעה באב במסעדה בפומבי ובפרהסיה חמורה כאשר מדובר בכל שר בממשלת ישראל המייצג את העם היהודי, אך העובדה שמדובר בידידי השר דן מרידור תמוהה יותר מאחר והוא איננו עולה חדש בארץ אשר לא מכיר את עברו של העם היהודי ואת מורשתו, אלא וותיק ומכיר את שורשיו. אין זה ראוי כי שר בממשלת ישראל יישב במסעדה בפרהסיה ביום בו מיליוני בני העם היהודי בארץ ובעולם אבלים בו, וביום בו אבותינו ואבות אבותינו צמו על חורבן בית מקדשנו".

ח"כ הרב מקלב הוסיף עוד, כי "ידוע המקרה המובא בחז"ל על אותו גוי שראה את היהודים צמים ויושבים אבלים על הארץ בתשעה באב ואמר שעם שאינו מתכחש לעברו, ראוי שיישאר לעולמי עד,  אני בטוח כי מדובר בחוסר שיקול דעת רגעי ובחוסר שימת לב בגודל האחריות של שר בממשלת ישראל האמור לייצג את כל אזרחי ישראל ובתוכם את מיליוני העם היהודי הצמים והאבלים על חורבן הבית, מזה דורי דורות".

"למרות שהשר מרידור הינו ידידי, אני רואה לנכון לגנות את המעשה בפומבי ומצפה שהשר מרידור יחזור בו מתגובתו הבלתי ראויה הפוגעת ברבים מהציבור היהודי שומרי המסורת,  ראוי שהמעשה שנעשה בפומבי המראה לצערי על ניתוק מהמורשת היהודית, יגונה בפומבי, אם לא ע"י השר עצמו שיגלה אחריות כשר מייצג בממשלת ישראל ויתנצל, אז ע"י ראש הממשלה" אמר מקלב.

יושב ראש הכנסת רובי ריבלין עימו שוחחנו, סירב לגנות את התנהגותו ודבריו של מרידור, "אני לא רוצה לבקר אנשים אחרים, אולי הוא חושב שהגאולה כבר הגיעה בקום המדינה" אמר, אולם ציין "אותי לא היית מוצא שם".