אאא

ביקורו של הנשיא האמריקני בישראל: במאה שערים נערכים לקראת הביקור, וקוראים לנשיא "להציל אלפי יהודים מהתנכלויות הציונים". 

בשלטים שפורסמו בשכונה החרדית לקראת ביקורו של אובמה נכתב: "היהדות החרדית נערכת לקבל פני נשיא הנעלה שוחר שלום וצדק - באראק חוסיין אובאמא ירום הודו". 

"במעמד קבלת הפנים, תגיש היהדות החרדית לכבוד הנשיא הנעלה את בקשת ותחנוני כלל היהודים האורטודוקסים בארץ הקודש, שיעשה ויפעיל השפעתו להציל מאות אלפי יהודים מהתנכלויות מרושעות וזדוניות על ידי הציונים". 

בפשקוויל נכתב, כי אותם ציונים נגדם נקרא הנשיא אובמה לפעול, מתכוונים "להעביר חלילה על הדת, ובכפיה בגיוס לצבא, שהוא נגד הדת ונגד כל צדק ויושר ומוסר אנושי". 

אובמה נקרא בפשקוויל: "לשחרר אותנו מתחת ההשתלטות הכופרת הציונית".

"אנו מקווים שהנשיא הנעלה יהיה לבו ער וקשוב לסבל היהודים הממשיכים את היהדות המקורית בת אלפי השנים, ואלוקי היהודים ייטב עם המטיב לעמו" נחתם הפשקוויל.