אאא

הנהלת בית הנשיא תפעל  במלוא חומרת הדין כנגד שירותי ההסעדה "פרי הארץ" באם יתברר כי הגישו בשר שאינו כשר באירועי יום העצמאות בבית הנשיא, כך נמסר ל'כיכר השבת'.

הנהלת בית הנשיא "הביעה זעזוע עמוק", נוכח הפרסומים האחרונים שנחשפו על-ידי העיתונאי יוסי אלי ב'מעריב', מהם עלה כי קיים חשד, לכאורה, שחברת פרי הארץ אשר סיפקה שירותי הסעדה חיצוניים באירוע יום העצמאות בבית הנשיא, הגישה בשר שאינו כשר.

מיד לאחר שפורסמו הדברים, פנתה הנהלת בית הנשיא לרבנות הראשית, האמונה על הענקת תעודות הכשרות בישראל, על מנת שייבדקו החשדות הנטענים, לעומקם ובמהירות האפשרית.

מהנהלת בית הנשיא נמסר כי היא "שיגרה מכתב מיוחד בנושא לרבנים הראשיים, הרב משה-שלמה עמאר, והרב יונה מצגר בו הדגישה את החשיבות הרבה שמייחס בית הנשיא לעמידה קפדנית על כללי הכשרות בבית הנשיא".

במכתב צוין כי "כל שירותי ההסעדה הניתנים בבית הנשיא מחויבים כתנאי סף להשתתפות במכרז, בהצגת תעודת כשרות המאושרת על ידי הרבנות, וכי במקרה הנדון הציגה חברת פרי הארץ תעודה כשרות תקפה, ואף העמידה משגיח כשרות מוסמך מטעם הרבנות בבית הנשיא למשך כל יום האירוע".

בבית הנשיא מדגישים כי "חברת פרי הארץ איננה מספקת עוד שירותי הסעדה בבית הנשיא, וכי במידה ויתברר כי בית הנשיא נפל קרבן להונאה, הוא יפעל בכל האמצעים העומדים לרשותו, כנגד הנושאים באחריות".