אאא

אם נדמה היה למישהו שהפרסומים אודות ארגון הצדקה החדש "קו הצדקה" לא יעמדו אל מול גל הסגולות ומעשי הניסים שמציגים הקופות האחרות, מתברר דווקא, כי מארגני "קו הצדקה - 5007*" מקוריים לא פחות מחבריהם.

אם תסתובבו בימים אלו בחוצות רכסים, נתיבות, נתניה, בית שמש, אחוזת ברכפלד, או שכונת גבעת שאול בירושלים, תמצאו מודעה חדשה של הקופה השכונתית המקומית תלויה לצד מודעות הענק של קופת העיר וועד הרבנים ושאר ועדי הצדקה. המודעה מבשרת באותיות ענק על סגולה "נדירה" לחנוכה.

מסתבר שמעיין הסגולות הברכות התפילות והמקומות הקדושים לא יתייבש לעולם. אם בערב שבועות מצאתם את עצמכם תורמים מאה וארבעה שקלים כמניין פעמיים "בן" (באמצעות 'ערכות מיוחדות' כמובן...) בגלל שרבי חיים פאלאג'י כותב שזה הסכום שצריך לתרום בערב שבועות, יתכן כי עליכם להכין גם כעת סכום של מאה ארבעים וארבעה שקלים, שגם אותם תתרמו כמובן 'בערכות מיוחדות', לפני הדלקת נרות חנוכה.

ואין המדובר כמובן בסתם סגולה. לאחר חיפוש מייגע בספרי הסגולות, מצא מאן דהו סגולה חדשה של רבי חיים פאלאג'י לפיה יש לתרום באופן חד פעמי לפני הדלקת נרות חנוכה סכום של מאה פרוטות כסף, ולאחר מכן להפריש עוד סכום של ארבעים וארבעה פרוטות, אותן יש לחלק בצורה הבאה: ביום הראשון פרוטה אחת, ביום השני שתיים, ביום השלישי שלוש, וכך הלאה, עד שיגיע הסכום לכדי ארבעים וארבעה פרוטות. מי שנוהג כך, זוכה על פי דברי רבי חיים פאלאג'י, לכפרה על העוונות מן הסוג שעליהם תיקן רבי נחמן מברסלב את התיקון הכללי, וכן לשאר עוונות.

מי שגילה את הסגולה לא שמר עליה לעצמו. וכך התגלגל הרעיון לפתחם של אנשי "קו הצדקה" שעטו על המציאה והחלו להפיץ את דבר הסגולה החדשה במודעות עבור כל מיני קופות שכונתיות ועירוניות.

יודעי דבר מספרים, על שאלה קשה שהתעוררה בצורת קיום הסגולה. היות ורבי חיים פאלאג'י כותב שאת המ"ד פרוטות יש לחלק כל יום, ביום הראשון פרוטה אחת, וביום השני שתיים, וכו', יוצא אם כן, שביום האחרון מגיעים ל36 פרוטות ולא למ"ד. היות וכך, לא ידעו מפרסמי הסגולה החדשה מה לעשות, האם להתחיל ביום הראשון עם פרוטה אחת וביום האחרון לתת ט"ז פרוטות,  או שמא להתחיל מיד ביום האחרון עם שתי פרוטות. עם השאלה הקשה הם עלו אל ביתו של רבי חיים קנייבסקי, אלא שהוא – לאכזבתם, אמר להם כי "אינו מבין בעניינים הללו".

וכמובן, כל הזכויות שמורות: דבר הסגולה נשמר בסוד כמוס עד לאחר ההדפסה, וזאת מחשש שהדבר ידלוף לאנשי קופת העיר, שסגולות כאלו הם כידוע 'לחם חוקם', והם ימהרו לנכס את הרעיון לעצמם, ולהוציא עליו עלון שלם כמו שעשו עם הי"ג דקות ביום ט' כסליו.

עד הרגע האחרון עוד חששו ב'קו הצדקה' שהרעיון דלף החוצה. רק לאחר שהפרסומים של קופת העיר חולקו בתיבות הדואר, נגולה אבן מליבם והם הזדרזו לצאת עם הקמפיין החדש שלהם.

 

מדור חנוכה מיוחד בכיכר השבת