סגולה לבריאות; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לבריאות; זו הסגולה להיום • צפו
כ"ב באייר תשפב | 23.05.22
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני כ"ב באייר: היום הוא יום מסוגל לרפואה ושמירה על הבריאות - גם לחולים וגם לבריאים (יהדות)
סגולה לשלום בית; זו הסגולה להיום • צפוסגולה לשלום בית; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון כ"א באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה בשלום בית, זה היום לפעול בו בנושא (יהדות)
להינצל מעין הרע וקנאה; זו הסגולה • צפולהינצל מעין הרע וקנאה; זו הסגולה • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי י"ח באייר: מי שילמד את ספר שופטים יינצל כל החודש מעין הרע, מקנאה ומכישוף (יהדות)
כך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוכך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך2
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ז באייר: היום הוא יום מסוגל לקרוע מעלינו את גזר הדין - לקרוא את מניין המצוות • צפו (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט"ז באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה - לכל מי שילמד בחומש ויקרא • צפו בפינה (יהדות)
להינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ט"ו באייר: היום הוא יום מסוגל להינצל כל החודש ממזיקים - ללמוד במסכת סוכה • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון י"ד באייר: היום הוא יום מסוגל לאמירת החלק החמישי בספר תהילים, לומר "אלהא דמאיר ענניי" ולבקש בקשה • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט' באייר: היום הוא יום מסוגל לקניית דירה וכל דבר שחשוב לנו • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ח' באייר: היום הוא יום מסוגל לתפילה לקירוב הגאולה של עם ישראל • צפו בפינה המלאה (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ז' באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה; קראו פרק תהילים לפי הגיל ואותיות 'הצלחה' בפרק קי"ט • צפו (יהדות)
התפללו על הילדים; זו הסגולה להיום • צפוהתפללו על הילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ב' באייר: היום הוא יום מסוגל להתפלל עבור הילדים; ומה יקרה למי שיוולד היום? • צפו (יהדות)
יום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני א' באייר: היום הוא יום מסוגל עבור חשוכי ילדים - זה היום לשאת תפילה לבורא עולם • צפו (יהדות)
יום מסוגל לרפואה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לרפואה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ל' בניסן: היום הוא יום מסוגל לרפואת חולים ועבור עקרות שתפקדנה בקרוב • צפו (יהדות)
מחצות - עת רצון; זו הסגולה להיום • צפומחצות - עת רצון; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' • והסגולה להיום, יום חמישי כ"ז בניסן: היום משעת חצות - זו עת רצון, כל אחד צריך להגיד פרק תהילים ולבקש בקשה • צפו בפינה (יהדות)
כך תזכו ללידה קלה; זו הסגולה להיום • צפוכך תזכו ללידה קלה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' • והסגולה להיום, יום רביעי כ"ו בניסן: היום מומלץ לקרוא בספר יונה, בהפטרה של יום כיפור - וגם, אישה שצריכה ללדת שתתן צדקה (יהדות)
כך תזכו להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוכך תזכו להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' • והסגולה ליום שלישי כ"ה בניסן: היום צריך להגיד את הספר הרביעי בספר תהילים, ולהגיד את השם של כל אחד בפרק קי"ט • צפו בפינה (יהדות)
להינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ט בניסן: היום מסוגל לקבלת התפילות! להגיד תהילים במנין או כמה שיגידו יחד, לומר פרשת העקידה ולבקש בקשה • צפו (יהדות)
להינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי י"ח בניסן: מומלץ ללמוד את ספר שופטים; בזכות כך - יינצל מקנאה, מעין הרע וממזיקין • צפו (יהדות)
ללמוד תרי"ג מצוות; זו הסגולה להיום • צפוללמוד תרי"ג מצוות; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני י"ז בניסן: מי שילמד תא תרי"ג המצוות יזכה שיקרעו מעליו את רוע גזר הדין • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ט"ז בניסן: היום כדאי לקרוא את חומש ויקרא, בזכות זה תבוא הצלחה מיוחדת • צפו (יהדות)
יום מסוגל להדליק נרות; הסגולה להיום • צפויום מסוגל להדליק נרות; הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך1
היום יש עניין להדליק 3 נרות עבור הצדיקים שנפטרו היום - מרן הבית יוסף, האלשיך הקדוש האדמו"ר ה'צמח צדק', ולבקש בקשות • צפו בסגולה להיום עם הרב עידו ובר-ארליך (יהדות)
יום מסוגל לקדושה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקדושה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ב בניסן: היום הוא יום מסוגל לקדושה וטהרה - כדאי שכל אחד ילך למקווה ואחר כך יתפללו בכוונה • צפו (יהדות)
יום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לילדים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי י"א בניסן: היום הוא יום מסוגל לישועה ולילדים - למי שיעשה סעודה לתלמידי חכמים • צפו (יהדות)
יום מסוגל לאריכות ימים; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לאריכות ימים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני י' בניסן: היום הוא יום מסוגל לקניית תשמישי קדושה ומי שעושה זאת - יאריך ימים • צפו (יהדות)
יום מסוגל לישועה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לישועה; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ט' בניסן: היום יום מסוגל לקבלת התפילות; זקוקים לישועה? זה מה שתעשו • צפו (יהדות)
יום מסוגל לתהילים; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לתהילים; זו הסגולה להיום • צפוהרב עידו ובר-ארליך1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום חמישי ו' בניסן: היום הוא יום מסוגל לאמירת תהילים ולבקש בקשה - שתתקבל • צפו (יהדות)

עוד כתבות

הסגולה היומית

סגולה לשידוך, סגולה לזיווג או סגולה לפרי בטן? מדור סגולה מביא לכם סגולות נדירות ומיוחדות כל יום, מהקבלה ממקובלים ומעולם הרוח היהודי.

כיכר facebook
הרב חיים פוקס
הרב חיים פוקס
סגולת היום: "פרשת המן", שניים מקרא
ו' בשבט תשעד37