אאא

ערב יום כיפור: שלמה מסלוואי, "יו"ר וועד השכונות בתל אביב, שלח מכתב מיוחד למסתננים הממוקמים בשכונות הדרום, זו הוא מבקש מהם שלא לפגוע בשגרת יום הכיפורים.  

"יום הכיפורים הוא יום קדוש ליהודים ולתושבי מדינת ישראל, אנו מבקשים סליחה על חטאים שנעשו בינינו לאלוקים, זהו יום צום שבו האוירה מאפשרת את טיהור הנפש והנשמה".

"ביום כיפור אנו נוהגים בצניעות ובהתחסדות, לא מנגנים ומאזינים למוסיקה, לא אוכלים בציבור ומכבדים את מי שבוחר לצום" כותב מסלוואי.

"בשנים האחרונות אתם נמצאים במדינתנו, אנו מבקשים ומצפים מכם לכבד את היהדות ואת מנהגיה ולציית לחוק. אנו מקווים שבניגוד לשנים הקודמות, תסגרו את העסקים שלכם ותכבדו אותנו כדי לקיים יחסי שכונות טובים".