אאא

מכתבו הנחרץ של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, כי "הנהגת הדור מסורה כיום למרן גאון ישראל הגראי"ל שטיינמן שליט"א, אשר כל מעשיו לשם שמים", שמתפרסם בעמוד השער של 'יתד נאמן', מעורר הדים נרחבים בציבור החרדי.

החשש מפני בעיות בבית הדפוס או בעת הפצת העיתון התבדו, ועשרות אלפי העותקים הופצו ברחבי הארץ, והמוני בית ישראל נוכחו לראשונה לדעת כי מאחורי מהלך ההשתלטות על 'יתד נאמן' עומדים גדולי ישראל, בראשות מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי.

תהפוכות ב'יתד נאמן': כתבות אחרונות ב'כיכר השבת>>>
רבי חיים קנייבסקי: "הנהגת הדור מסורה לרב שטיינמן"
הקרב על זהות "יתד נאמן": לילה גורלי במערכת העיתון
תיעוד בלעדי ממשרדי 'יתד': צעקות על לבין, שירה לגליק 

כפי שדווח אמש בהרחבה ב'כיכר השבת' בחשיפתו הראשונית של מכתב הגר"ח קנייבסקי שנכתב בכתב ידו, כתב שר התורה: "עתה זכינו שמרן שליט"א ע"פ הוראת מורי חמי שליט"א נטל עליו כל הנהגת העיתון יתד נאמן אשר אאמו"ר זללה"ה יסדו יחד עם מו"ר מרן הגרא"מ שך זללה"ה".

"והנה חובה לכל לציית לכל מוצא פיו של מרן שליט"א והזהרו בגחלתן, ובזה מקיימים מ"ע ועשית ככל אשר יורוך, וכל העוזרים והמסייעים בהנהלת העיתון החדשה בראשות הר"ר שמעון גליק שליט"א יתברכו בכל טוב סלה", סיים הגר"ח את מכתבו ההיסטורי.

אך מלבד התוצאה הסופית בה פורסמו דבריו של מרן שר התורה, היו גורמים אינטרסנטיים שניסו לחבל במהלך, למנוע את פרסום מכתבו של הגר"ח קנייבסקי או לצרף אליו מאמר של יו"ר הוועדה הרוחנית בעיתון, הרב ברוך שמואל דויטש, בו נכתב בדבר החובה להישמע לכל גדולי ישראל, אך לא עלתה בידם.

בתוך כך, לאחר הדיווחים כי מנכ"ל 'יתד נאמן', יעקב לבין פוטר או הושהה על-ידי יו"ר ההנהלה שמעון גליק בשל סירובו לפרסם את מכתב הגר"ח קנייבסקי, מופץ הבוקר בשם "סביבתו של יעקב לבין" כי הוא לא פוטר וצפוי להגיע הבוקר, כמדי בוקר, אל משרדי המערכת.

עוד נטען כי "העיתון מתוך כבוד להגר"ח קנייבסקי פירסם את מכתבו".  בנוסף הם מציינים, תוך פגיעה חמורה במרן שר התורה, כי גם בזמן הנהגתו של מרן הגרי"ש אלישיב, הגר"ח הקים מערכת כשרות בניגוד לדעתו ותמך בעיתון 'יום חדש' בניגוד לרצונו, ובכך מנסים להפוך את מכתבו של שר התורה, ללא רלוונטי חלילה.

לסיום הם כותבים כי "העיתון ימשיך לתת במה לכל גדו"י ויפרסם גם מכתבים נוספים בנושא". השאלה המרכזית הבוקר היא במידה ואכן יעקב לבין פוטר, האם יפנה אל בית המשפט בניסיון למנוע את פיטוריו כמו את השתלטות ההנהלה החדשה על העיתון.

עם זאת, בקרב העובדים במערכת העיתון ברור הדבר כי השליטה בעיתון נתונה בידיו של יו"ר ההנהלה שמעון גליק, הן בשל העובדה כי בסופו של דבר העיתון שהופץ הוא כפי הוראתו והן לאחר שאתמול העביר למעלה ממיליון שקלים עבור משכורות העובדים וחובות שונים של המערכת.

תעשיית הספינים נחשפת

במקביל, מאז ההשתלטות על העיתון, מופץ בתיבת המייל כמעט מדי יום, פשקווילים, מודעות ובעיקר ספינים שנועדו לזרוע בלבול בציבור, העוקב אחר המתרחש בביטאון הליטאי.

הבוקר, דקה לפני השעה 08:00 הגיע מייל נוסף, תחת השם "יתד נאמן לאן?!", ובו שער של עיתון 'יתד נאמן', שלטענתם הוכן אמש, ובו מעל מכתבו של הגר"ח קנייבסקי מופיע מכתבו של הגר"ש אויערבאך בו נכתב כי בהוראת הגרי"ש אלישיב אין לעשות שום שינוי ביתד נאמן.

במקביל לקובץ של שער העיתון שנשלח במייל, נכתב בין היתר: "אמש נתקבלו במערכת יתד נאמן 2 מכתבים מגדולי ישראל שליט"א, האחד ממרן הגר"ש אוייערבאך שליט"א המעיד בשם מרן רשכבה"ג הגרי"ש שליט"א "הנני בזה להעיד נאמנה מה ששמעתי כמה פעמים מפי מרן הגרי"ש שליט"א, הקב"ה יחזקהו ויאמצהו במהרה, כי אין לעשות שום שינוי בהיתד נאמן ובפרט כל אלו שסמך רבינו הגרא"מ שך זצ"ל ידיו עליהם". ומכתב שני ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א התומך בהנהלה החדשה.

"יתד נאמן נאמן לדרכו ולפיה הבמה היחידה לדברי גדולי ישראל שליט"א הינה מע"ג העיתון, ועפ"י הוראות הועדה הרוחנית, פרסם בעמודו הראשון זה לצד זה את 2 המכתבים, כשהקו המנחה היה לא ליטול צד בחילוקי הדעות שבין גדולי ישראל ולהביא את מכתביהם כמות שהם.

"ברם מששמע זאת שמעון גליק הוא מיהר להופיע בשערי המערכת עם 'נשק יום הדין' מלווה ב6 שוטרים וקצין בכיר, הם נגשו לחדרי העריכה ותבעו במפגיע להשמיט את מכתבו של מרן הגר"ש אוייערבאך שליט"א, כשהשוטרים מסייעים בידו, הוא ניגש ג"כ לחדרו של המנכ"ל הרב יעקב לבין ובאלימות פיזית החל לתלוש את הכבלים של המחשב שלו, בחסות הבלגאן העצום שחולל במקום הוא השמיט את מכתבו של מרן שליט"א ושלח את הקובץ המוכן לבית הדפוס במו ידיו, כשהוא מורה להם טלפונית להחליף את העמוד הראשון שקבלו מקודם, בעמוד ששלח עתה".

בסוף המייל צויין כי "כל הפרטים שנמסרו כאן מאומתים עם כל עובדי המערכת, עורכי הלילה ושאר הנוכחים במקום".

אלא שמתברר כי לפחות חלק מהדברים שצויינו אינם נכונים. האחד, מעט לאחר חצות הלילה התקבל במערכת "כיכר השבת" עמוד השער של העיתון, שנחשף כאן אמש לראשונה, ובו מופיע רק מכתבו של הגר"ח קנייבסקי.

בנוסף, מבדיקת הקובץ של שער העיתון שנשלח במייל, מתברר כי הוא נוצר רק הבוקר, בשעה 07:15, מה שמוכיח מעל לכל ספק כי מדובר בספין בלבד, ולא בעמוד שער מקורי שהוכן והיה אמור להישלח לבית הדפוס.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יצויין כי ל"כיכר השבת" נודע שלמערכת 'יתד נאמן' לא הגיע אמש כלל מכתבו של הגר"ש אויערבך, לא הוכן עמוד שער נוסף עם מכתב שכזה ואל בית הדפוס נשלח רק השער בו מופיע מכתבו של הגר"ח קנייבסקי.

מלבד זאת, יחד עם קובץ עמוד השער של העיתון, נשלח פשקוויל, בו נכתב: "אם יתן לי גליק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל להעביר את דבר ה'... שימי! לא בכסף לא המחטפים לא בבריונות לא באלימות משטרתית, תצליח לפלג את עולם התורה ולמחוק את דבר רבותינו שליט"א!!!".

עוד נכתב בפשקוויל, בו מופיע שוב עמוד השער של העיתון כי "יתד נאמן עליו מסרו נפשם רבותינו האבי עזרי זיע"א ויבלחט"א רבינו מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, יישאר בס"ד לנצח בטהרתו ללא שינוי".

גם את הקובץ הזה בדקנו, והוא נוצר דקות ספורות לאחר יצירת עמוד השער המזוייף של העיתון, בשעה 07:24. בנוסף, בעוד הקובץ הראשון היה אמור להגיע אליהם ממערכת 'יתד', במידה ונוצר שם, הרי וודאי שהקובץ השני, הפשקוויל, נוצר על-ידם. אלא שהבדיקה מעלה כי חתימת המחבר זהה בשני הקבצים, מה שמלמד כי שניהם נערכו על-ידי אותו אדם, במטרה ליצור בלבול בציבור.

שער העיתון המזוייף שהופץ במייל
שער העיתון המזוייף שהופץ במייל
יצירת העיתון, הבוקר
יצירת העיתון, הבוקר
הפשקוויל שהופץ במייל
הפשקוויל שהופץ במייל
יצירת עמוד השער של העיתון ב-07:15
יצירת עמוד השער של העיתון ב-07:15
יצירת הפשקוויל על העיתון ב-07:24
יצירת הפשקוויל על העיתון ב-07:24