אאא

מסע של חיזוק ותפילה על קברי קדמונים עלול להיות כרוך באיסור תורה. הוועד למניעת שעטנז שע"י העדה החרדית מתריע ממכשול חמור באיסור שעטנז שנכשלים בו רבים שוב ושוב מבלי משים. לאחרונה עם ריבוי הנסיעות לארצות מזרח אירופה לפקוד קברי קדמונים, רוכשים מתפללים רבים פרטי לבוש מתוצרת מקומית ואינם מודעים לעובדה שרבים מהם עשויים כלאי בגדים ממש.

מתברר שבשל מזג האוויר החורפי והמושלג באזורים אלו כאשר הטמפרטורות עלולות לצנוח לאפס מעלות ואף פחות מכך, מציעים הרוכלים המקומיים למבקרים כובעי פרווה (קוטשמה), צעיפים ופריטי לבוש אחרים המגנים מפני הקור העז. ואכן הפריטים שעלותם נמוכה, נמכרים יותר ויותר ליראי ה´ הפוקדים את קברי הקדמונים.

אולם במספר בדיקות מעבדה שנעשו בפריטים אלו שהובאו למעבדה באקראי על ידי לובשיהם, נמצא שרבים מהם עשויים שעטנז גמור או בחשש שעטנז, בשל העובדה שבתעשייה המקומית נפוץ השימוש בבלאי בגדים מצמר ומפשתן. בשל כך הוחלט ע"י "הועד למניעת שעטנז" שע"י העדה החרדית להזהיר את היוצאים בימים אלו לאוקראינה להשתטח על ציוני הבעש"ט ותלמידיו לקראת חג השבועות שלא להזדקק לתוצרת זו המוצעת בשווקים המקומיים בימים אלו.

"כואב לראות בצערם של יראים ושלמים המקפידים על קלה כבחמורה, המגלים לפתע שבמסע קודש נכשלו באיסורי תורה מבלי משים" אומר הרב לובין מנהל הוועד, ומציין את דברי השו"ע בסימן ש"ב והרמב"ם פ"י מכלאים: "הלוקח כלי צמר מן הנכרי צריך לבודקו יפה יפה שמא הן תפורין בפשתן". כמובן שכל בגד ראוי שיעבור בדיקת מעבדה כדת וכדין, לאור ריבוי המכשולות שנתגלו גם בשאר מיני בגדים המיובאים מארצות שונות.