"התנתק מתקציבי המדינה"
(צילום: מאיר אלפסי)

לקראת הפגנת הענק של העדה החרדית, במחאה על הכוונה לגייס בני ישיבות, מבקשים בכירי העדה לגייס את תמיכתו של ראש הישיבה, מרן הגר"ש אוירבך שליט"א. מבחינתם, השתתפותו בעצרת המחאה תהיה הישג חשוב.

במקביל, מנסים גורמים להפעיל לחץ רב ולשכנע את הגר"ש אוירבך להורות למוסדות שבנשיאותו להתנתק מתקציבי המדינה, תוך הבטחה כי הם יסייעו בגיוס הכספים החסרים על-ידי נגידים מחו"ל.

עדיין לא ברור האם ייעתר הגר"ש אוירבך לבקשה. במשך השנה האחרונה הביע ביטאון הפלס, הסר למרותו של הגר"ש, עמדה חריפה ונחרצת נגד הגזירות תוך מלחמה גלויה והצהרה מפורשת כי אין להסכים לפרשות ולוויתורים בנושא. עמדת העדה החרדית, הייתה זהה לזו של הגר"ש: לא להתייצב בלשכות הגיוס וזאת בניגוד להחלטת מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה

באחרונה שיגר רבי אליקים שלזינגר, רב קהילת הרמ"ה בלונדון, מכתב לגר"ש אוירבעך שבו הוא מחזק את ידיו. "לכבוד ידידי הגאון הגדול אשרי לו שזכה לעמוד בראש המערכה נגד גזירת השמד עקירת התורה והעצה היעוצה להיות כחומה בצורה ללא פשרות כלל", כתב.

לסיום, הוא מברכו שיצלח על דרך האמת ויתקדש שם שמיים לקיים עולם התורה ללא תמיכתה של המדינה.