אאא
בשעות הצהריים (רביעי) הופצו ברחובותיה החרדיים של ירושלים, מודעת מחאה וגינוי מטעם חברי בד"צ 'העדה החרדית', נגד האלימות הפושה בשכונות גאולה, בתי ורשא ומאה שערים, אך בעוד ב'כולל פולין' מרוצים מהנוסח, דווקא הסיקריקים נראו כשהם קורעים את מודעות הבד"צ.
 
כפי שדווח כאן בהרחבה, בתום דיון סוער בהנהלת 'העדה החרדית' ביום שני, הוחלט על הוצאת הודעת גינוי מטעם הבד"צ נגד מעשי האלימות, זאת לאור הכאתו של הסיקריק הירשמן והפריצה לשטיבלאך במאה שערים.

בהחלטה שהתקבלה הוסכם כי הודעת הגינוי תתמקד הן באלימות המשתוללת והן בביזוי בית הכנסת בעת הפריצה לשטיבלאך, עם זאת, אין כל תמיכה באחד משני הצדדים הנאבקים על השליטה בשכונת בתי ורשא וב'כולל פולין'.

כפי שדיווחנו כאן, ב'העדה' טענו לאחר ההחלטה כי אותה הודעת גינוי הייתה יוצא גם במקרה והסיקריקים היו מכים בצורה מאורגנת את אחד מאנשי 'כולל פולין'.

מאז ההחלטה, התקיימו דיונים בהנהלת 'העדה החרדית', מי יחתום על הודעת הגינוי, האם 'חברי בד"צ העדה החרדית' באופן כוללני או שמא כל חברי הבד"צ בשמם המלא. בסופו של דבר הוחלט כי חברי הבד"צ יחתמו יחד עם הגאב"ד והראב"ד.

וכך, תחת הכותרת "אזהרת התורה", כותבים חברי הבד"צ הודעת גינוי חריפה: "בחרדה שמענו על כמה מקרים של הכאות עד ריסוק איברים והיזקות לרכוש וממון ישראל, שהגיעו עד לביזוי בתי כנסיות".

"אוי לאזנים שכך שומעות, שיעשו כזאת בישראל ולא ישמע קול מחאה. וכבר הזהרנו כמה וכמה פעמים שלא לעשות שום מעשי אלימות", כותבים חברי הבד"צ, ומביעים בכך רמז גם נגד הסיקריקים, אשר אותם כבר הזהירו ב'העדה' שלא לנהוג באלימות.

"ואנו קוראים לכל צד שהוא, סורו מדרכים שהוא חילול ה' נורא מאד ואין מקיפין בחילול ה'", כותבים חברי הבד"צ ומזהירים את הנוהגים באלימות: וכל מי ששותף במעשיהם, לא ינקה בזה ובבא".

לסיום, כותבים חברי הבד"צ נגד פניית תושבי בתי ורשא לבית המשפט, וקוראים לפנות רק לדין תורה: "ומכאן תצא הקריאה לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם בארץ ובחו"ל לעשות ככל יכולתם לבער דרכי אלימות, רק לפנות לבתי דין של ישראל או לזבל"א כד"ת".

החתומים על המכתב הם, הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה וייס, הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך, והדיינים הגאון רבי אברהם יצחק אולמן, הגאון רבי נפתלי פרנק, הגאון רבי יהושע רוזנברג והגאון רבי יעקב מנדל יורוביץ.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים


ל"כיכר השבת" נודע כי הדיין הגאון רבי נפתלי פרנקל, סירב בתחילה לחתום על הודעת הגינוי, וניאות לעשות זאת רק לאחר שהנוסח שנכתב בהתחלה שונה במעט. כעת, בשל הנוסח שאינו חריף כפי שציפו, יצאו הסיקריקים לרחובות ירושלים וקרעו את מודעות הבד"צ.

באופן רשמי מסרבים ב'כולל פולין' להגיב למודעה, ואומרים שכולם נגד אלימות, ושכל אחד ינהג לפי הוראות רבותיו. עם זאת גורמים ב'כולל פולין' מביעים סיפוק לנוכח נוסח המודעה שיצאה בסופו של דבר מטעם בד"צ 'העדה החרדית', בפרט לאחר ששמו של הסיקריק הירשמן לא הוזכר במודעה.

בשיחה עם "כיכר השבת", אומרים אותם גורמים כי "אם זה יביא להורדת מפלס האלימות שהיהדות החרדית מתמודדת עימה בשנים האחרונות - היה שווה".

יצויין כי בתגובה למודעת הבד"צ, הופצו בירושלים פשקווילים אנונימיים, בהם מובעת תמיהה, מדוע האלימות בירושלים משתוללת כבר מזה כשנה, ועד לרגע זה לא נשמע קולם של חברי הבד"צ נגד האלימות.
לפניות לכתב: chaim@kikar.net
מודעת הבד"צ
מודעת הבד"צ
הפשקוויל הנגדי. צילום בלעדי: כיכר השבת
הפשקוויל הנגדי. צילום בלעדי: כיכר השבת
קורעים את מודעות הבד"צ. צילום בלעדי: כיכר השבת
קורעים את מודעות הבד"צ. צילום בלעדי: כיכר השבת
קורעים את מודעות הבד"צ. צילום בלעדי: כיכר השבת
קורעים את מודעות הבד"צ. צילום בלעדי: כיכר השבת