אאא

למרות שתאונות העבודה פחתו לפי נתוני הדו"ח שפרסמה המחלקה לבטיחות עובדים בעיריית ירושלים, הרי שימי ההיעדרות עלו.

אם במחצית הראשונה של 2008 היו 199 תאונות עבודה. הרי שבמחצית הראשונה של שנה זו, היו רק 195 תאונות, שזו בהחלט ירידה.

אבל, ימי ההיעדרות כתוצאה מתאונות אלו עלו. אם ב-2008 נעדרו העובדים רק 5,319 ימים, הרי שב-2009 נעדרו העובדים 5,537 יום. כל כך למה?

פשוט מאוד. המהומות בירושלים, אותן כמובן יזמו החרדים, גרמו את פציעתם של 29(!) עובדי עירייה מאגף התברואה כתוצאה מיידוי אבנים שבעקבותיו נעדרו העובדים יותר ימים.