אאא

הידרדרות חמורה נרשמה בשעה האחרונה במצבו של פוסק הדור, מרן הגרי"ש אלישיב.

בשעה זו נמצאים בחדרו שבבית-החולים שערי צדק בירושלים, טובי הרופאים העמלים לטפל בו ולייצב את מצבו.ל כיכר השבת נודע כי מצבו של הרב קשה ביותר וישנה קריסת מערכות חלקית של גופו.

בדקות האחרונות הגיע היועץ הרפואי, הרב אלימלך פירר לעקוב מקרוב אחר מצבו הרפואי של הרב אלישיב.

מחוץ לחדרו של מרן מתגודדים עשרות מבני משפחתו, כמו גם בכירי תלמידיו ומקורביו, הקוראים פרקי תהילים לרפואתו השלימה.

בשל מצבו הקשה של פוסק הדור, מרן הרב יוסף-שלום אלישיב יוצא הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר בקריאה נרגשת לכלל עם ישראל ולבני התורה בארץ ובתפוצות להרבות בתפילות ובתחנונים לרפואתו.

הרב קרא להתפלל לרפואת הרב יוסף-שלום בן חיה מושא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עם ישראל.

הרב עמאר אמר ל"כיכר השבת": "כלל ישראל זקוקים לו והוא מגן על הדור. אני קורא לכל המתפללים לקבל על עצמם לומר מידי יום את פרק ק"ב בתהילים לרפואתו השלמה".

בקול נרגש, מבקש הרב עמאר: "השתדלו והרבו תחינה. אנחנו מקווים שהרב אלישיב ישוב לאיתנו במהרה".

ובתוך כך, ברבות מהישיבות התקיימו היום תפילות נרגשות לרפואת הרב אלישיב. בין היתר בישיבות פוניבז', חברון וליקווד שבארה"ב.

בשעות הצהריים הגיע לבקר את מרן, רבה של מגדל העמק הרב יצחק דוד גרוסמן שוחח ארוכות עם הרופאים ועם הרב יוסף אפרתי נאמן בית מרן הגרי"ש.