אאא

כתב ישראל היום שנלווה לטיסה הייחודית מדווח היום כי הרבנים הקיפו את ארץ ישראל בטיסה שבמהלכה תקעו בשופרות וחצוצרות על מנת להסיר את המגיפה מתושבי הארץ הקודש.

הרב בניהו שמואלי והרב דוד בצרי, שניים מהמקובלים הידועים בארץ, העניקו "מכסה הגנה רוחנית לארץ ישראל", באמצעות התפילות, התקיעות והתיקון המיוחד.

הרבנים הבהירו עם זאת שאין מדובר בתעודת ביטוח מפני המחלה, וכי מי שרוצה להיות מוגן, צריך להקפיד על לשונו. "המחלה עוברת דרך הפה, ולכן צריך להיזהר בלשון הרע ובברכות היוצאות מן הפה", אמרו הרבנים.

כתבתו של יהודה שלזינגר ב'ישראל היום' הבוקר
כתבתו של יהודה שלזינגר ב'ישראל היום' הבוקר