אאא

פסיקתו המחמירה של השופט דוד רוזן בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט והכרעתו על עונש של 6 שנות מאסר בפועל אותם ירצה אולמרט בכלא תופסות מטבע הדברים את הכותרות הראשיות בעיתונות הכללית.

במקביל, גם בעיתונות החרדית יש התייחסות נרחבת לפרשה זאת למרות נטייתם הטבעית שלא לעסוק בפלילים ולכן העיסוק הינו מינורי יותר וללא פירוט כל האשמים והעבירות השונות.

העיתון "המודיע" בחר להקדיש את כותרתו הראשית למהומות באוקראינה כשהידיעה על הרשעתו ועונשו של ראש הממשלה לשעבר ממוקמת אמנם אף היא בעמודו הראשון אולם בצורה שאינה בולטת יחסית.

ההתמקדות בכותרות המשנה הינה על 6 שנות המאסר שנגזרו על ראש הממשלה לשעבר כאשר שאר הנאשמים אינם מוזכרים בשמותיהם אלא נכתב בלשון מעורפלת כי "על נאשם אחד נגזרו 7 שנות מאסר והאחרים בין 3 ל-3 וחצי שנים", ובגוף הכתבה אין התייחסות כלל למורשעים האחרים ולעבירות בהן הם הואשמו. 

בעיתון "יתד נאמן" ההתייחסות דומה אולם שם קיבלה כצפוי הפרשה את כותרתו הראשית של העיתון. בדומה ל"המודיע" גם ב"יתד נאמן" מוזכר אולמרט בשמו בכותרות אך יתר הנאשמים מוזכרים ללא שמם כשבגוף הכתבה ההתייחסות הינה להאשמות כלפי ראש הממשלה לשעבר בלבד.

העיתון "המבשר" מקדיש לפרשה את הכותרת הראשית בה מתמקד בעיקר בעונשו החמור של אולמרט תוך ציטוטים נרחבים מדברי השופט כשבגוף הכתבה מתייחס העיתון לרשימת העבירות והעונשים של כל יתר הנאשמים כשבנוסף הוא מפרט גם את שמותיהם של כל המעורבים, זאת בניגוד ליתר העיתונים.