אאא

איש העסקים מיכאל מירילשווילי מעוניין לרכוש את המערכות הסולאריות שמוצעות למכירה על ידי שיכון ובינוי. כך על פי ההערכות בענף האנרגיה. מודבר במספר מערכות פעילות וכאלו שנמצאות בשלבי הקמה בהספק של כ-24 מגה וואט. היקף העסקה נאמד בכ-200 מיליון שקל.

כוונת המכירה פורסמה באוגוסט האחרון. אתמול (א') פרסמה שיכון ובינוי שהיא נמצאת במו"מ עם גוף שהביע התעניינות ברכישה, מבלי לפרט את זהות הרוכש הפוטנציאלי.

לדברי שיכון ובינוי "אם וככל שהמימון מחדש למתקנים כאמור יוסדר והעסקה כאמור תצא אל הפועל במתכונת האמורה לעיל ותושלם במועדים ובתנאים האמורים בהסכם המכר, צפויה החברה הבת (שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשות - ל"ג) לרשום בגינם רווח (לפני מס) בסך של כ-100 מיליון שקל".

יצוין שההתעניינות של מירישווילי בעולם האנרגיה הסולארית אינו חדש - ביולי האחרון התמודד מירישווילי על רכישת המערכות הסולאריות של סופרז, שבסופו של יום נמכרו לערבה פאוור והפניקס.

משיכון ובינוי סרבו להגיב לידיעה.