אאא

כפי שזה נראה כעת, הבחירות לרבנות העיר ירושלים יתקיימו במועדם המתכונן, בעוד שבועיים בדיוק, יום שלישי כ"ז תשרי תשע"ה.

בית המשפט העליון ככל הנראה יידחה עתירה נוספת נגד התנהלות הבחירות לרבנות העיר ירושלים וקבע כי אין מקום לדחות את הבחירות לרבנות וכי הבחירות יתקיימו במועדן בחודש הקרוב.

החלטת בית המשפט תביא לתוצאה כי היממה הקרובה היא היממה האחרונה בה הרבנים יכולים להגיש את מועמדותם לתפקיד רבה של ירושלים.

בהרכב השופטים ישבו יורם דנציגר, אורי שוהם ונעם סולברג.

במהלך הדיון ביקש השופט יורם דנציגר מהעותרים למשוך את העתירה ואמר כי הוא לא רואה מקום שבית המשפט צריך להתערב בו, והפסיק את הדיון לחמש דקות.

למרות זאת לאחר ההפסקה, החליטו העותרים שלא למשוך את העתירה נגד הבחירות לרבנות ירושלים. 

במהלך הדיון טענו העותרים כי "הרוב הדומם (בירושלים. י-כ) לא מעורב בשיח של קבלת ההחלטות ואינם מעורבים בדילים ולכן היה קל לטאטא אותם. הרב משאש כיום לא היה נבחר לפי הרכב הועדה למרות היותו קונצנזוס. מדובר במגזר שהוא למעלה משליש מתושבי ירושלים וההעלמה שלו היא כואבת. עד הקמת הועדה לא היה חולק בקיומו של המגזר הזה. מדובר במגזר עם מאפיינים פוזיטיביים ועבורם יש משמעות גדולה לזהות הרב שייבחר".

בהערת ביניים, כדי לשכנע את העותרים למשוך את עתירתם, אמר השופט (הדתי) נועם סולברג, "תעשו לי טובה, תמשכו את העתירה, אני לא רוצה לכתוב פסק דין במהלך ימי חול המועד, זה לא דבר האבד", העיר השופט בחיוך. 

על כל פנים, העותרים סרבו לבקשות השופטים, והותירו את העתירה על כנה. המהלך יאלץ את השופטים לדון ולרדת לפרטים שהועלו על ידי בא כוח העותרים, עו"ד דוד הלפר. פסק הדין יינתן עוד לפני הבחירות לרבנות ירושלים.