אאא

אני שומע בתדהמה שבנו של מרן, הרה"ג ר´ יצחק יוסף נגרר באמצעות העסקנים הפחדנים והמבוהלים של ש"ס לביתו של הרב שטרנבוך על מנת לנסות "להשכין שלום".

המשמעות של אמירתו של הרב יצחק יוסף כי פסיקתו של הרב עובדיה בעניין "היא רק לחומרא, ומכאן שאי אפשר להתחתן איתם", היא עיוות האמת ואבסורד, וזהו נגד פסיקותיו לאורך כל השנים.

וכאן אני שואל עד כדי כך רגשי הנחיתות השתלטו עליכם? וכי שכחתם שזה האיש מחבר ספר "דת והלכה" כבר לפני כארבעים שנה ביזה את מר אביכם, ובזמן הפסק בענין האתיופים כתב דברי חירופין וגידופין נגד רבינו, ובמקום לעמוד בגאון ולומר בפה מלא כי הרב עובדיה בחתימתו הגורפת בענין גיור חיילי צה"ל, רק המשיך כעת את דרכו ופסיקתו ההלכתית הידועה! אתם מתרפסים?!

אמנם לעסקני ש"ס היה נוח כל השנים להעלים את המציאות המפורסמת על מנת לשוות כביכול השוואה בענייני גיור בינו לבין הרבנים הליטאים ו"העדה", כמו שהם עושים בענין "היתר המכירה", אבל מה לעשות והגענו לנקודת אמת, בה הראשל"ץ לא היה יכול לומר את הגישה ההלכתית המתונה, שיש לה מסורת של פסיקה מוכחת, וגם לבוא ולהוכיח את נכונותה על פי ההלכה, עד שנאלץ מרן בעצמו לאזור כגבר חלציו ולומר את האמת.

בודאי שלא נוח להם לעסקנים מצב של מחלוקת עם הליטאים לעת עתה, זה מקלקל להם את "האידיליה". ובודאי שהם בבעיה ציבורית להסביר למה יצאו נגד ספר "זרע ישראל" שחברתי?

בודאי שלא נוח להם להראות כבל עולם את חדלונם ובורותם ומה לעשות ומציאות חיינו חזקה יותר.

די להתרפסות ולבזיונות שאתם מבזים את כולנו!

עם כל הכבוד, מרן מספיק ענק בתורה לפסוק ולהורות לשעה ולדורות.

למה ללכת להתרפס לפני הרב שטרנבוך שנוא נפשו של מרן, אין לכם טיפת כבוד עצמי?!

תאמרו באומץ שישנה מחלוקת הלכתית יסודית ושיטתית בפרשנות המושג "קבלת המצוות" בגר, וכל הגמגומים והשימוש בלשונות מעורפלים ובדו משמעיות לא יועילו יותר.

בפסיקתו האחרונה של מרן הוא בעצם גילה דעתו מה כוונת פרשנותו לגבי קבלת המצוות!

***
בשולי הדברים, מצורף מכתב שכתב הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א, ראש-ישיבת "כסא רחמים" למרן הגר"ע יוסף. המכתב, לא הגיע ליעדו...