אאא

אירועי התאונה הקשה בשבוע שעבר בירושלים, הביאו את אנשי "העדה החרדית" לחשיבה מחודשת על התנהלות ההפגנות.

בעקבות הביקורת הנוקבת שהוטחה ב"העדה החרדית", ישבו הבוקר ראשי העדה ובראשם מרן הגאב"ד הגרי"ט ויס שליט"א, ונסחו שלושה תנאים שעל-פיהם יתנהלו ההפגנות מעתה ואילך.

כתנאי ראשון לקיום ההפגנות נאמר במכתב כי ישתתפו בהן מבוגרים בלבד.

ההפגנות יתקיימו בסדר מופתי, ללא אלימות.

עוד הוחלט כי כי בחורים לא יצאו להפגין, ומי שיפר את ההוראה ייאלץ להתייצב מול בית-הדין של "העדה החרדית" ולהסביר את מניעיו.

גורמים ב"העדה" אומרים כי המכתב הוא תגובה למעשי האלימות של הסקריקים, והתנערות ממעשיהם.

אמש במהדורה המרכזית ברדיו "קול חי" עלה לשידור הרב גבריאל פפנהים ממנהיגי "העדה החרדית" ודיבר על הכל.

הרב פפנהיים אמר כי "הרבנים כתבו וכותבים כבר שנים רבות כי אסור לזרוק אבנים ולהשתמש בכל דרך של אלימות - בין פיזית ובין מילולית. לדאבונינו, יש צעירים לא אחראיים שלא שומעים בקול הרבנים".

לדבריו, "מחובתינו למנוע חיטוט בבתי-קברות. על זה אין כל וויכוח. זה לא משנה אם ההפגנה ביפו, או בירושלים. צריך לעשות הכל כדי למנוע את חילולי הקברים.

"מצד שני, כל הרבנים בדעה שאסור לגלוש למעשי אלימות. זה גורם להרבה ייסורים של גזל ויסורים ונזק רפואי לחולים, זקנים וילדים. זה מלבד הנזק הנפשי. ראינו מה קרה בשבוע שעבר - זה נזק פיזי ונזק נפשי".