אאא

אני חרדי עובד, איזה עובד? עובד השם יתברך!

אינני מקרב מגזרים, אינני עוסק בחיבוקים פוליטיים, אני עוסק ומצוי בציות מוחלט לגדול הדור, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שאוהב אותנו, ואנחנו כבניו, תלמידיו המובהקים, לא משנים מאומה מהוראותיו.

זכינו, ומי שמייצג אותנו, 'החרדים העובדים', במפלגת 'דגל התורה', גם אם במיקום סמלי בלבד,  זוכה להערכה וחיבוב, מאת מרן הגראי"ל שליט"א, ודי לנו בזה.

נסיבות ותהליכים פוליטיים מורכבים ככל שיהיו אינם מרכז עולמנו, לא הרוחני, וגם לא הגשמי, "והבדילנו מן התועים" זו דרך חיינו, ובכלל זה שאיננו עוסקים בכיסאולוגיה.

אנו מקיימים את חובת ההשתדלות, הן בבחירות לכנסת והן בפעילות שוטפת במשך השנה למען הציבור היקר כל-כך של "חניכי הישיבות" נאמני דעת תורה, אך ורק מתוך תחושת שליחות לחזק את עולם התורה בכל דרך אפשרית כי לכן אנחנו כאן, לתמוך, לסייע, ולהרבות ידידות, שלום ושיתוף פעולה של כל מי שהינם חרדים ויראי שמים המצייתים להוראותיו של גדול הדור.

לא כל הפרטים הפוליטיים ראויים להתפרסם בכלי התקשורת או בפומבי אך גם ברמת השטח, ימים טובים נכונו לנו של עשיה מבורכת בסיעתא דשמיא לתועלת הציבור כולו.

כאן המקום לברך, את נציגנו ידידנו ה"ה ר' משה מורגנשטרן,  שליח נאמן לאלפי משפחות של נאמני דעת תורה, על התנהלותו המבורכת בעשיית חסד ועל ציות מוחלט לדעת תורה בכל אורחות חייו, תוך שיתוף פעולה עם גורמים פוליטיים ואחרים ובכך הוא מקדש שם שמים ברבים.

חרדי עובד, משמעותו, ציות לדעת תורה. חרדי עובד, לא עוסק בהפגנות כוח, כי חרדי עובד מתנהל לפי כל כללי ההלכה וציות מוחלט לדעת תורה.

מי שמצוי בפרטי הפעולות שנעשו ע"י כל הגורמים הפוליטיים והציבוריים הרלוונטיים למען אותו ציבור יקר כל כך של חרדים העמלים לפרנסתם, קובעי עיתים ותומכי תורה, יודע כי רק זו הדרך הנכונה הקיימת מבחינתנו להימנע מפילוגים, להימנע מיצירת רושם של תאוות שררה ושליטה, ולהתנהל בצורה המרבה כבוד שמים, כי תלמידים לחכמים, מרבים שלום בעולם.