אאא

ביקורת תמימה בעלון "המזרח", עלון מקומי בשכונת נווה-יעקב בירושלים, נגד קו מהדרין, גרמה לתסיסה בקהילה החרדית בשכונה - ונגמרה בהתנצלות בולטת של המערכת, לצד מודעה חריפה של המרא-דאתרא.   הידיעה הגיעה במייל האדום

לא נגענו.

המאמר בגיליון הקודם:

ההתנצלות הבולטת: