אאא

לקיים בנו חכמי ישראל: בשעה זו ממשיכים הרופאים להלחם על חייו של מרן פוסק הדור רבי חיים עובדיה יוסף הנמצא במצב קריטי. 

בסמוך לחדרו בקומה השמינית בבית החולים מתקיימים כל העת תפילות לרפואתו של הרב, וגדולי ישראל בזה אחר זה זורמים אל בית החולים בכדי לשאת תפילה בסמוך למיטת הרב.

קבוצת נשים צדקניות שהגיעה לבית החולים קיימו במקום טקס 'הפרשת חלה' בבכי קורע לב לרפואתו של מרן הגרח"ע יוסף.

גם נשיא המדינה שמעון פרס הגיע בשעה האחרונה לבית החולים בכדי לחזק את המשפחה בשעה הקשה הזו.

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל בכל כוחו עבור מרן פוסק הדור הגאון רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.