אאא

רוב המטבחים בצה"ל יוכשרו למהדרין במהלך השנים הקרובות, כך החליטה השבוע הרבנות הצבאית.  למעשה, כבר כיום רוב המוצרים המוצעים במטבחי צה"ל הינם מוצרים כשרים למהדרין, למעט בשר בקר, המושגח בכשרות רגילה בלבד. להערכת הרבנות הצבאית הראשית, מרבית המטבחים בצה"ל יוכשרו למהדרין.

על פי החלטת הרבנות, שפורסמה בעיתון "במחנה", יעברו משגיחי הכשרות הצבאיים קורס זהה לזה המועבר למשגיחי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל, הכשרה אשר תאפשר להם להגדיר מטבחים ככשרים "למהדרין", בתנאי שיבוקרו באופן יומיומי ובתנאי שיוכנסו אליהם מוצרים כשרים למהדרין בלבד.

רע"ן כשרות ברבנות הצבאית, סא"ל הרב רפאל עמר, הסביר כי "לצבא מתגייסים מגזרים שונים בחברה הישראלית. 40% מהלוחמים בצה"ל הם בני ישיבות הסדר וחלק מהם דורשים לרוב כשרות מהודרת יותר". לטענתו, "ברגע שמביאים רמת כשרות גבוהה יותר, אפשר להכיל בתוכנו יותר מגזרים, גם כאלה שמקפידים יותר. הציבור הדתי בצה"ל גדול מבעבר ויש הקפדה רחבה יותר על נושא המהדרין".

סא"ל עמר הסביר כי המהלך החדש הינו פועל יוצא של מדיניות הרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב רפי פרץ, השואף לרבנות הצבאית הפונה אל כלל המגזרים והקהלים השונים המשרתים בצה"ל – ולא רק כלפי החיילים הדתיים. "כשדתיים יותר או פחות יושבים ביחד בבסיס ואוכלים מאותו הסיר, אין חיבור גדול מזה. כיום יש כ-160 משגיחים בקבע ועוד מאות בסדיר ואנחנו מגייסים עוד אנשים כדי להגיע למצב בו בכל בסיס ובכל מוצב צבאי מגיע משגיח כשרות באופן יומיומי. רק כך נוכל להגיע למצב בו נוכל להכריז כי צה"ל הוא תחת השגחת 'בד"ץ הרבנות הצבאית'".