אאא

בכל הדורות כולם, ככל שהיהודים התקרבו לגויים, כך גדלה שנאתם של הגויים. שנאה זו מבוססת על קנאה מחד, ועל חוק טבע "עשיו שונא ליעקב" מאידך. ולכן ככל שהגוי ראה את היהודי יותר, וראה כיצד הוא מנסה להיות כמותו, כך קינא בו יותר, ושנא אותו יותר.

וזו בדיוק הסיבה שהחילונים שונאים את החרדים. טבע טבע הבורא שישנאו תמיד את ישראל, וישנאו תמיד את שומרי המצוות, אבל ככל שמנסים להתקרב יותר, ולהדמות לחילונים, כך הם שונאים יותר. והדרך היחידה היא להבדל מהם.

לא לימודים אקדמאיים יקבו אותנו, ולא שירות בצה"ל יגרום להם לאהוב אותנו, להיפך ולהיפך, ככל שנחפש יותר איך לצאת מהישיבות ומהכוללים, ככל שננסה יותר להדמות לחילונים, כך הם ישנאו אותנו יותר ויותר, עד שנהיה כמותם לכל דבר.

●

אצטט נא מדבריו של הרב אליהו בקשי דורון בספרו בנין אב:

"אולם אי אפשר לעקור ההתנגדות והשנאה, בכוחנו לצמצם אותה להתמודד עימה, וחובתינו לכלכל צעדינו לאור תופעה טבעית זו, כשם שהורו לנו חז"ל כיצד להתנהג לאור התופעה של ה"הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב", כך עלינו לבחון יחסינו עם חילונים ועמי הארץ לאור השנאה שמקורה בסיני."

●

גורם נוסף לשנאה הוא הפחד.

לא הפחד במובן הפשוט, מו שמנסים לצייר כל מיני שוטים. לא הפחד שמא החרדים ישתלטו על הארץ. אף חילוני לא חושש מזה. בוודאות.

יש להם פחד אחר. כל חילוני יודע בסתר ליבו את האמת, שיש דין ויש דיין, שיש שכר ועונש בעולם, והוא - החילוני - הוא בצד של הרעים, של אלו שילכו לגהנום, של אלו שישרפו על כל עבירה ועבירה שהם עושים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

וזה מפחיד אותם. מאוד.

מה עושים? מדחיקים, טומנים את הראש בחול. מנסים למצוא מתחת לשטיח סיבות למה החרדי הוא לא טוב. כך אולי, הם מדמיינים, יש להם סיכוי.

והם טועים. וחבל.

●

אז מה עושים?

דבר ראשון מתרחקים מהם ככל הניתן.

אל תדמיינו שאם יהיו לנו הרבה נציגים בכנסת זה יעזור. יש לנו כיום חמשה נציגים של יהדות התורה, ועוד עשרה נציגים של ש"ס (אני לא סופר את אמסלם, ובכוונה), ומה הם עוזרים לנו? עדיף שלא לחשוב על זה.

אל תעלו על דעתכם שאם נכבוש את בית המשפט זה יעזור. שום סיכוי.

רק להתרחק. שלא יראו אותנו. לא באקדמיה, לא בתפקידי מפתח, לא ברחובות ליד פחי אשפה בוערים. לא יראו לא ישנאו.

●

ונתנחם מעט בדברי החזון איש:

"השנאה ששונאים החילונים את אגו"י היא אוצרה".

והוסיף ואמר לר' משה שינפלד: "לל דבר יש מידה משלו: האריג נמדד באמה, מדת הלת בליטרים, היבש בקילוגרמים, ואילו היהדות נמדדה מקדמת דנא בשנאה ששונאים אותה הרחוקים ממנה".