אאא

במהלך כל ימי החנוכה מדליקים מנהלי אתר הגן הלאומי המחודש בנבי סמואל, נרות חנוכה מידי ערב, מיד לאחר רדת החשיכה.

הערב, רגע לפני שהושלמה הכנתה של החנוכיה הגדולה שבמקום, בעוד האחראים מכינים את הנרות, קפץ לפתע צבי גדול שהגיע מן ההרים, הציץ בחנוכיה, ונעלם, אך לא בטרם צולם, ותמונתו עמנו. 

את הצבי המקפץ הספיק ללכוד במצלמתו מנהל הגן עמוס טל, מרשות הטבע והגנים.

נבי סמואל מזוהה עם מיקומה של העיר מצפה, לה חלק חשוב בסיפור קרבות המכבים: בה התקיים טקס רב עצמה בטרם היציאה לקרב אמאוס, שהיה הניצחון הגדול ביותר של צבאו של יהודה המכבי.