אאא

א' בניסן, יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב

מאתיים ארבעים ושתיים שנים חלפו מאז הולדתו של אותו אור צח שלא מפסיק להפתיע את העולם, רבי נחמן מברסלב זיע"א.

רבי נחמן כידוע נולד בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה בביתו של אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט בר"ח ניסן תקל"ב  (1772) לאביו רבי שמחה בנו של רבי נחמן מהורודנקא תלמיד מרן הבעש"ט, ולאמו מרת פייגא הצדקת בתה של מרת אדל ביתו של רבינו הבעש"ט,  בגיל מאד צעיר החל להוריד לעולם את תורותיו שלימים יבעירו את לבבות ההמונים.

בשנת תקנ"ח (1798) החליט רבי נחמן לערוך מסע קודש לארץ ישראל תוך כדי סיכון רב, באותם ימים באזור הזה התנהלה מלחמת נפוליון, טורקיה ויוון בשיאה, רבי נחמן לא חת ולא פחד, לבני משפחתו שניסו להניאו ממסע זה אמר הלא אי אפשר להיות יהודי מבלי להיות בארץ ישראל, "כל העניין שלי הוא ארץ ישראל המקום שלי הוא רק ארץ ישראל",  בערב ראש השנה תקנ"ט (1799) לאחר מסע קשה ומסוכן רבי נחמן מגשים את משאלת חייו והוא פוסע על אדמת ארץ הקודש, את תפילות ימים נוראים הוא מתפלל במערת אליהו בעיר חיפה המסע ממשיך לכיוון  ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, צפת וטבריה, בטבריה הוא מארס את ביתו, את פניו באים להקביל אנשי הישוב החסידי בטבריה ובראשם רבי אברהם מקליסק, ברצונו לעלות לירושלים אך חכמי טבריה לא הניחוהו מפני המלחמה שהייתה בשיאה ולא ניתן בקושי לצאת את העיר.

קצת לפני חג הפסח רבי נחמן יוצא לדרך חזרה לאוקראינה ובדרך הוא נקלע לקרבות עזים, חיילו של נפוליאון בונפרטה צרו על העיר עכו, מתוך חזית האש רבי נחמן ניצל בדרך נס והוא עולה על ספינת קרב טורקית שכמעט טובעת בדרך, הספינה הוצפה במים עד צווארם אך בהשגחה עליונה הספינה עוגנת ביום יד' בניסן בחופי העיר רודוס, הרב המקומי פודה אותם מידי קצין הספינה בסכום עתק, את חג הפסח ערכו אצל הרב המקומי ומיד לאחר מכן המשיכו בדרכם, קודם חזרתו לביתו מהמסע שנערך לערך שנה ביקש לבקר אצל האדמו"ר הזקן בעל התניא שידידות עזה שררה בניהם ורק לאחר מכן הגיע לביתו ולחסידיו שחיכו לו בכליון עניים.

רבי נחמן מבקש מתלמידיו לא לכתוב את חידושי תורתו שחידש קודם שהותו בארץ ישראל, "אינה דומה תורתי קודם היותי בארץ ישראל", לאחר קבלת כל ההשפעות בבית חיינו, רבי נחמן מודיע לתלמידיו כי "כל מקום שאני הולך הוא רק לארץ ישראל אך לעת עתה אני בעיר ברסלב". 

בשנת תקס"ב רבי נחמן נוטע את דירתו בעיר ברסלב, יהודים רבים מתקרבים אליו ובאים להנות מזיו השכינה השורה על פניו, בניהם מי שעתיד להיות גדול תלמידיו ולימים ממשיך דרכו רבי נתן מנעמירוב זיע"א. לא אחת התבטא עליו רבו; אלמלא היה רבי נתן לא היה נשאר ממני דבר, רבי נחמן מגלה תורות נפלאות, את הדברים הכי עמוקים הוא הופך לפשט, כמעט שאין יהודי שלא יכול להתחבר אליו, הוא הופך את תלמידיו מאנשים פשוטים לשרפים, גדולי דורו שהכירו אותו וזכו להכיר מעלתו התבטאו עליו נפלאות, כך אמר האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיטשוב : "נוסע אני בעולם ורואה אני, היכן שיש משהו טוב - חטף אותו רבי נחמן, לו היו שומעים לי, הייתי מרים קולי בעולם ומכריז, שמי שרוצה להיות צדיק, יילך לרבי נחמן, אולם יודע אני שלא ישמעו לי" וכ"ו .

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אלפי יהודים רחוקים הוא מכניס תחת כנפי השכינה, חידושיו בכל רזי התורה מפשט, דרש, קבלה, וסודות התורה ועד תורת הנפש הנוגעת לבני דורנו, נכתבים על אלפי גיליונות ומודפסים בספריו, לא אחת התבטא רבי נחמן "הבטחתי לקב"ה  להחזיר את העולם למוטב", קודם פטירתו, רבי נחמן מגלה את התיקון הכללי המסוגל לתיקון עוונות שלמים ויהפוך לעתיד לנחלת הכלל.

בר"ח אייר, ביום שבת קודש, בעת עריכת שולחנו הטהור, פרצה שרפה בעיר ברסלב שכילתה את רוב בתי העירה. בשריפה זו אף דירתו עלתה באש, רבי נחמן עוקר לעיר אומן, באומן הוא מבקש להיטמן בבית החיים הישן  שהוא בעצם קבר אחים של שלושים אלף יהודים שנרצחו שם על קידוש ה' בפרעות הקוזאקים, תלמידיו הופתעו למשמע הדבר אך לדאבוננו ביום י"ח בתשרי תקע"ב רבי נחמן מודיע לתלמידיו שהיו בצער גדול, "מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם סמכו על כוחי" "האש שלי תוקד עד ביאת  המשיח", "ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור אני נהר המטהר מכל הכתמים אני איש פלא ונשמתי פלא גדול חידוש כמוני לא היה מעולם", וכן "מי שיבוא על קברי וייתן פרוטה לצדקה ויאמר אלו העשרה מזמורים אשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו  מהשאול תחתיות  אמשוך אותו".

האמת, שלא ניתן לגולל את מסכת חייו המופלאה במספר שורות, אך מנסים אנו לטעום מעט מן האור, אורו של רבי נחמן עבר עליות ומורדות בתקופת השואה האיומה שבה נרצחו רוב חסידי ברסלב וכמעט ששקע האור, אך שארית הפליטה בא"י הפיצה את האור מחדש.

רואים אנו את הבטחתו "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח" מתקיימת במלואה עד עצם היום הזה, כל עם ישראל לומד את משנתו, בכירי האקדמיה החדשה והישנה ערכו עשרות מחקרים על ספריו, יהודים תמימים ופשוטים, תלמידי חכמים ומקובלים, דתיים וחילונים. כולם מרגישים שייכים לתורתו, איך בכלל אפשר שלא להתחבר אל האור הגנוז שהתגלה כהכנה לגאולת כלל ישראל ע"י משיח צדקנו, 

א' בניסן, יום הולדתו של רבי נחמן מברסלב הוא יום המסוגל לישועות ונפלאות.