אאא

מצבו הרפואי של 'הצדיק מיבניאל', הרב אליעזר שלמה שיק, המאושפז בבית החולים בבורו פארק, ממשיך להשתפר, לאחר שבסוף השבוע שעבר הוגדר כקריטי והוכנס לניתוח חירום בלב.

במהלך הלילה האחרון, ישב מוהר"ש בחדרו בבית החולים וכתב מכתב תודה לקהל חסידי ברסלב ולמתפללים לשלומו ולהחלמתו. את המכתב ביקש לפרסם בריכוזי חסידי ברסלב ברחבי הארץ.

להלן נוסח מכתבו המלא כפי שהופץ;

בעזה"י יום ד' לסדר שמיני כ"ו ניסן ה'תשע"ב


שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל כלליות אנשי שלומינו היקרים חסידי ברסלב די בכל אתר ואתר הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

אין מילים בפי להודות לכם על החסד חינם שעשיתם איתי והתפללתם עבור בריאותי, שאני בטוח שרק בזכות זה החזיר לי הקדוש ברוך הוא את החיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שתמיד נוכל לבשר ולהתבשר בשורות משמחות תמיד.

תהילה לאל יש לנו רבי גדול מאד שהוא מחיה ומחזק ומעודד אותנו, ולכן ראוי לנו להתאחד יחד באחדות אחד, ואיש את רעהו יאמר חזק, וכבר אמר רביז"ל העולם ראוי שיתמהו על גודל האהבה שיהיה בנינו, וידוע שמוהרנ"ת ז"ל תמיד היה אומר לאנשי שלומינו אם הייתם מחזיקים את עצמכם ביחד, אתם לא יכולים לתאר אל איזה מדריגות והשגות היה מביא אתכם.

וכבר ידוע לנו מה שאמר לנו רביז"ל בעת שעזב את עיר ברסלב לנסוע לאומן להסתלק לעילא ולעילא, "אם תחזיקו את עצמכם ביחד תוכלו להמשיך אותי אליכם", רואים מזה את גודל המעלה כשכלליות אנשי שלומינו היקרים מחזיקים את עצמם ביחד ומחזקים אחד את השני, ומתפללים אחד עבור השני.

יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשמוח בשמחות יחד.

המאחל לכם ברכה והצלחה מן השמים.

בשבת האחרונה, עבר מוהר"ש שיק אירוע לב חמור והרופאים מיהרו להכניסו לחדר הניתוח, לאחר שעות ארוכות הועבר הרב לדחר התאוששות ובהמשך לאשפוז בבית החולים המקומי, כאשר כל הזמן נרשמת הטבה במצבו.