אאא

שכר הנאמנות: לפני למעלה מחצי שנה נפטר מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, והבוקר (ראשון) נחשפים פרטים מהצוואה, רובם דווחו בעבר ב"כיכר השבת", באשר לחלוקת הרכוש, צוואה המיטיבה מאוד עם בנו הרב משה יוסף, ראש בד"צ בית יוסף.

הרב משה יוסף התגורר יחד עם אביו מאז פטירת אם המשפחה הרבנית מרגלית ע"ה ונחשב יחד עם רעייתו יהודית לאנשים הכי קרובים אל מרן בשנים האחרונות וככאלו ששלטו היטב בכל הנעשה סביבו.

יאיר שרקי, כתב "גלי צה"ל", מדווח כי הצוואה נכתבה על ידי הגר"ע זצ"ל בכתב ידו בנייר המכתבים הרשמי של הרב והופקדה בנאמנות אצל נאמנו ומקורבו עורך הדין דוד גלאס.

בצוואה, מבהיר הרב עובדיה כי כל הכספים, הדירות והנכסים שהעביר לבנו הרב משה יוסף בחייו - הם מתנה גמורה. בנוסף, מעניק הרב עובדיה בצוואה לבנו הרב משה את כל הזכויות על הוצאת ומכירת הספרים שחיבר וכן את הבעלות על כתבי היד הרבים שהותיר והספרייה עם עשרות אלפי הספרים בבית ברחוב הקבלן בשכונת הר נוף.

הצוואה, עשויה לעורר מחדש עימות בין בני המשפחה, לכאורה בשל החלוקה הלא שוויונית של הרכוש, אך נראה כי מרן הגר"ע ביקש למנוע זאת והעיר בצוואה שאין למחות בידיו של הרב משה וכתב מספר פעמים כי לרב משה יוסף יש את הסמכות לעשות עם הרכוש הרב שנותר בידו "כראות עיניו ועל פי שיקול דעתו".

לפי עדות הגר"ע, כפי שמופיעה בצוואה, היא נכתבה בתאריך א' בשבט בשנת תשס"ה. הרב ציין לעו"ד גלאס כי הצוואה הזו היא במקום ארבע הצוואות הקודמות שכתב - שתיים בשנת 1997 ושתיים בשנת 2001. בנוסף, הגר"ע חידש את החתימה על הצוואה בשנת 2012, כפי הנראה לאחר פרסומים שונים בעניין המאבקים בתוך המשפחה.

עם זאת, בצל רוב הרכוש שהוענק לבן הצעיר, הדברים שאינם מוזכרים בצוואה, כמו הבית ברחוב הקבלן, יחולקו בין 11 ילדיו של הגר"ע זצ"ל.

כפי שדווח ב"כיכר השבת", הבית ברחוב הקבלן עשוי להימכר והכסף שיתקבל בתמורתו יחולק בין ילדי הרב. מלבד הבית, יחולקו בין הילדים גם חפצים אישיים של הרב.

עד כה, בני המשפחה הצליחו להסתיר את השיג ושיח בעניין הצוואה בין בני הבית, למעט בודדים מבני המשפחה שפנו לייעוץ משפטי.

עו"ד דוד גלאס אומר בתגובה כי כמי שטיפל בעניין והיה איש אמונו של הרב הוא מעדיף לא להתייחס.

הרב משה יוסף סירב להגיב לפרסומים בגלי צה"ל.

להלן נוסח הצוואה האחרונה של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל כ]י שדווחה ב"גלי צה"ל":

ירושלים א טבת תשס"ה

לכבוד ידיד היקר והנעלה עו"ד מר דוד גלס הי"ו
שלום וברכה וישע רב

הנני חוזר ומאשר בזה את אשר כתבתי כבר לכם מספר פעמים לאחרונה, (בכ"ח אדר ב תשנ"ז, ובכ"ה תשרי תשנ"ח, ובי"ב טבת תשס"א, ובט"ו טבת תשס"ב) לאחר שנודע לי כי מכתבים אלו אבדו בפריצה למשרדך.

א. ראשית, הריני חוזר ומאשר כי כל פעולותיו של בני יקירי ר' משה שליט"א בכספים העומדים לרשותי, הן בחשבונות הבנק שעל שמי, הן במזומנים, הן בשיקים הן במכירת וקניית נכסי שלא ניידי או ונכסי דניידי, וכל כיוצא בזה נעשו על פי רצוני ובקשתי ולית דימחא בידיה.

ב. הדירות והנכסים הרשומים על שם בני הרב משה הי"ו נתונות לו במתנה גמורה בקניין גמור ושלם. יעשה בם כרצונו ולית מאן דימחיה בידיה.

ג. הריני להבהיר בזה כי נתתי לבני הרב משה במתנה גמורה בקגו"ש (קנין גמור ושלם. י"נ) כספים אשר ישמשו למטרות הראויות על פי שיקול דעתו ולצורך פעולות אלו נפתח על ידו חשבון על שמו, שנכון לשעת כתיבת שורות אלה הינו בבנק... כספים אלו הועברו על ידי לבני הרב משה הי"ו הן במזומנים הם בשיקים והן בהעברות בנקאיות.

ד. רצוני הוא שכל הוצאות ומכירת הספרים אשר חיברתי ואשר אחבר בעזרת ה' הכל יעשה על ידי בני הרב משה הי"ו והזכויות קנויות לו מעתה ועד עולם. ויעשה בהם כראות עיניו ולית דמאן דימחיה בידיה. ההכנסות ממכירת הספרים הללו ישמשו קודם כל להוצאת ספרים נוספים, והרווחים יהיו בידי בני הרב משה הי"ו וישתמש בהם לפי שיקול דעתו.

ה. כל כתבי היד שכתבתי ואכתוב בעזרת ה' הן הנמצאים בידי הרב גד יזדי או בידי הרב צבי חקק, או בידי אחרים כולם שייכים לבני הרב משה היו ויעשה בהם כראות עיניו ואין רשות לשום אדם לעשות בהם כל שימוש.

ו. כל הספרים אשר בספריה שלי הן הרשומים בהם הערות בכתב ידי והן שלא, והן ספרי התורה שבבית הכנסת שעל יד ביתי כולם מסורים לבני הרב משה הי"ו. ויעשה בהם כראות עיניו.

ז. כל האמור לעיל שריר ובריר וקיים מעתה ועד עולם. אבקשך ידידי כי תשמור מכתב זה בידיך הנאמנות וכי תפעל (אתה או שלוחך) כפי הצורך בכל עוז שמבוקשי הנ״ל יתמלא ויתבצע במלוא התוקף
בכבוד רב
עובדיה יוסף

בתחתית העמוד:
י שבט תשע"ב:
אני חותם ומאשר שוב על הדברים הנ"ל 
בנוכחות ידידי עו"ד ר' דוד גלס הי"ו

עובדיה יוסף