אאא

הראל גלעד שנכנסה בקול תרועה רמה למגזר החרדי, קיימה השבוע פגישת סוכנים ייחודיית בבני ברק. במהלכו השיקה רשמית ענקית הביטוח והפיננסים את מסלול ההשקעות "אפיק השקעות כללי", שזכה להכשר של ועד הפיקוח של בד"צ העדה החרדית.

העובדה שהכנס התקיים בבני בברק מעידה יותר מאלף עדים על הרצינות בה מתייחסים בהראל לשוק החרדי. יו"ר מאורות הדף היומי הגרח"ד קובלסקי אף התבטא באותו אירוע כי "הקב"ה ימלא חסרונו של מי שבוחר להצטרף למסלול המאושר של הראל גלעד".

שוב חוזרים ואומרים הרבנים כי כיום, עם התפתחותם של מסלולי השקעה כשרים ונטולי חששות הלכתיים, חובה להעדיף אותם על פני אפיקי השקעה אחרים.

הראל אינה החברה הראשונה שנכנסה לשוק החרדי, אבל ההתייחסות של ראשיה לשוק, מוכיחה כי כוחו של השוק החרדי אינו רק בחרם צרכנים מאורגן, אלא גם ואולי בעיקר בהיקפו הגדול. כך מנכ"ל הראל, שאומר כי היקף קרנות הפנסיה שבידי הראל מהווה כיום מעל 11% משוק קרנות הפנסיה בישראל והצפיות של הראל הן שהוא יעלה באחוזים ניכרים בעקבות הצטרפות הציבור החרדי.

ייאמר לזכותם של מנהלי הראל שעשו מאמץ רב על מנת לברור את המוץ מהתבן ולבנות מסלול השקעה שאין בו שום חשש ולו אפילו למראית עין של איסורי תורה.

למי ששכח, נזכיר כי כיום חלה החובה על כל מעסיק להפריש לפנסיה עבור עובדיו. למותר לציין שהצטרפותה של הראל מאפשרת למעסיקים חרדיים ועובדים חרדיים למצוא לעצמם קרן פנסיה התואמת את אורח חייהם.