אאא

הצלחה גדולה נרשמה במכרז המוסדי שביצע בנק הפועלים, במסגרת הנפקת שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים.

במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל, ובסך הכל גייס בנק הפועלים בשלב זה סכום של 1.2 מיליארד שקל. בשבוע הבא תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף.

בנק הפועלים הציע שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים סדרה אחת למח"מ של כ- 5.3 שנים בריבית צמודה למדד וסדרה שנייה למח"מ של כ- 7 שנים בריבית שקלית משתנה לא צמודה. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן כ- 4.41% (כ-2.2% מעל אג"ח ממשלתי) במסלול הצמוד למדד ושל 2.3% מעל ריבית גילון (כ-1.9% מעל אג"ח ממשלתי) במסלול השקלי.

מתחילת השנה גייס בנק הפועלים, בארץ ובחו"ל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב, סכום של כ-2.1 מיליארד שקל. כאמור, בשבוע הבא יגויס סכום נוסף, עם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה.

בבנק הפועלים רואים בתוצאות המכרז המוסדי הצלחה גדולה, הן לאור הביקושים הגדולים מצד משקיעים מוסדיים והן על רקע התנודתיות שנרשמה בשבוע האחרון בשוק אגרות החוב, בעקבות עליית תשואות האג"ח בארה"ב ובישראל.

ההנפקה נוהלה ע"י פועלים אי.בי.אי.