אאא

משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות מקדם פריסת רשת ביטחון פיננסית לפרויקטים של חשמל סולארי ביהודה ושומרון - כך נודע ל"כלכליסט".

בהצעת מחליטים שהפיץ לאחרונה בין משרדי הממשלה מסביר משרד האנרגיה את הצורך לספק רשת ביטחון לפרויקטים בשטחים בכך שהבנקים מסרבים לתת להם הלוואות, מחשש ששינוי מדיני יעביר את הנכס לרשות הפלסטינית. לפיכך, משרד האנרגיה מבקש ש"הממשלה תתחייב כי במקרים של שינויים מדיניים שיגרמו להפסקת תזרים ההכנסות, היא תישא בתשלום יתרת החוב של היזם לתאגיד הבנקאי או המוסד הפיננסי שהעמיד מימון לפרויקט".

המשרד מחדד כי הכיסוי הפיננסי יינתן "בתנאי שהמתקנים הוקמו על קרקע שהוקצתה כדין", אך הוא לא מנמק את ההחלטה לקדם את הבנייה דווקא בשטחי יהודה ושומרון ולא באזורים אחרים.

לפני שנה ניסה שר האנרגיה הקודם עוזי לנדאו לקדם מהלך דומה עם רשת ביטחון של כ־200 מיליון שקל. המהלך נחסם על ידי שר האוצר דאז יובל שטייניץ, בטענה שהקמת המתקנים עלולה להכביד על חברת החשמל המחויבת לרכוש כל היקף ייצור סולארי ל־20 שנה.

ההבדל העיקרי בין המצב אז למצב היום הוא שבתקופת לנדאו הפרויקטים באזור יהודה ושומרון ביקשו להקים בעיקר מתקנים קטנים על גבי גגות בהספק של פחות מ־50 קילו־ואט לשעה, שעלותם כמה מאות אלפי שקלים, בעוד כיום, כך נודע ל"כלכליסט", חלק מהיזמים מבקשים להקים מתקנים קרקעיים שעלותם מגיעה לכמה עשרות מיליוני שקלים.

משרד האנרגיה מציע בנוסף להסיט את מכסות הייצור של החשמל הירוק מהמתקנים התרמו־סולאריים ומשבשבות הרוח למתקנים הסולאריים. הנימוק לכך הוא הערכה כי "ענף הרוח לא יעמוד ביעדים שנקבעו לו עד שנת 2020, כאשר ברקע ירדו התעריפים לייצור חשמל סולארי באופן ניכר". עוד נקבע בהצעה שחברות שייפגעו מהסטת המכסות, שבהן למשל החברה לישראל ושיכון ובינוי שמקימות מתקנים תרמו־סולאריים, יזכו לפיצוי מהמדינה.

יו"ר הפורום לקידום אנרגיות מתחדשות במכון לאנרגיה וסביבה לירון בן צור אמר בתגובה על כך כי "יש לשקול היטב האם נכון לצמצם את מכסת הרוח דווקא בימים שבהם מוסר החסם התכנוני המרכזי בתחום והתמ"א לאנרגיית רוח מצויה בשלבי אישור אחרונים". לטענתו, לטורבינות הרוח יתרון על מתקנים סולאריים בעיקר בחיסכון בעתודות הקרקע שהן תופסות.

ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה שהוא "מקדם ופועל למימוש החלטות הממשלה בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות לייצור חשמל במשק הישראלי. לשם כך פועל המשרד להסדרת התחום בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה. טיוטת הצעת המחליטים נמצאת בהליך ראשוני של גיבוש ועבודה בין־משרדית".