אאא

אושרה הצעת החוק של ח"כ אורלב בקריאה טרומית הקובעת: יש חובה לחנך את ילדי ישראל בדבר שירותם למדינה.

בחוק "חינוך ממלכתי", המגדיר את מטרות החינוך, ישנה התייחסות לתוכן הלימודי והחינוכי המחייב את מוסדות החינוך לחנך את התלמידים שלהם. התברר כי מטרות החינוך אינן כוללות את הצורך והחובה לחנך לשרת את המדינה ולתרום לה בשירות צבאי, לאומי או אזרחי.

אשר על כן, הציע ח"כ אורלב להוסיף לחוק העוסק בנושא זה את את החובה לחנך לשרת את המדינה במסגרת צבאית, בשירות לאומי או בשירות אזרחי. מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק לאחר שקיבלה את תמיכת הממשלה ובעידודו של שר החינוך, גדעון סער

ח"כ אורלב: "קיימת הסכמה ציבורית-אזרחית רחבה כי כל אזרח צריך למלא את חובותיו כלפי המדינה ולתרום לחוסנה ולרווחתה. ילדי ישראל צריך לגדול ולהתחנך ביודעין כי יש להם גם חובה כלפי המדינה הבאה לידי ביטוי בשירות צבאי, בשירות לאומי או בשירות אזרחי".

האם החרדים ימלאו אחר הצעת החוק? גורמים חינוך חרדיים הצהירו כי הדבר לא בא בחשבון. "לא ניתן שהמדינה תחדור לספרי הלימוד שלנו", הם אומרים וחוששים להזדהות בשמם.