אאא

הצעת חוק של יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ יעקב כ"ץ הוגשה אתמול בכנסת, שמטרתה: "שמירת חופש הדת" בצה"ל.

לפי הצעת החוק, החתומים עליה גם ח"כ ציפי חוטובלי (ליכוד) ויו"ר סיעת ש"ס ח"כ אברהם מיכאלי, "בשירות הביטחון לא תהיה פגיעה בחופש הדת של חייל, לא תינתן פקודה לחייל בניגוד לדתו ולא יודח חייל מתפקידו בשל אי מילוי פקודה המנוגדת להלכת דתו".

אבל מי יהיה אחראי לחלק ההלכתי? יוזמי הצעת החוק מדגישים - תהיה זו הרבנות הראשית.

הצעת החוק מנסה להקדים תרופה למכה, שכן לפי הנהלים שמתגבשים בצה"ל חיילים דתיים יחויבו להשתתף בטקסים בהם נשמעת שירת נשים.

הח"כים מציינים בדברי ההסבר להצעת החוק כי "יש לוודא שחופש שמירת ההלכה לא יקופח ובודאי שלא ייענשו ויודחו ממסלולים פיקודיים דווקא אלו העושים כל שלאל ידם בשמירת התורה והמצוות."

החוק יחול גם על חיילים שאינם יהודיים, כמו הדרוזים, הבדואים, הצ'רקסים והנוצרים.

ח"כ כץ הבהיר כי אין בכוונתו להפסיק שירת נשים בצה"ל אלא הוא רק בא להגן על זכותם של החיילים הדתיים לשמור על אמונתם: "ההצעה נועדה לתת הגנה לחיילים וקצינים שומרי תורה ומצוות המהווים היום את עמוד השדרה הפיקודית של צה"ל להמשיך את חופש דתם מבלי שייכפו עליהם לעבור על דתם ואמונתם."