אאא

הצעת החוק שלפיה בעיתון ישראלי חייב להחזיק אזרח ישראל הוגשה אמש (ד') לכנסת. עפ"י ההצעה, בעל השליטה בעיתון ישראלי, כמו גם עורך העיתון, חייבים להיות אזרחים תושבי ישראל - בדומה למגבלות החלות היום על מקבלי זיכיונות לשידורי רדיו וטלוויזיה.

את ההצעה יזמו במשותף 19 חברי כנסת - דוד רותם (ישראל ביתנו), יואל חסון (קדימה), מירי רגב (ליכוד), אחמד טיבי (רע"ם-תע"ל), דניאל בן-סימון (עבודה), אברהם מיכאלי (ש"ס), איתן כבל (עבודה), נסים זאב (ש"ס), מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה), דב חנין (חד"ש), מרינה סולודקין (קדימה), שי חרמש (קדימה), שלמה מולה (קדימה), גדעון עזרא (קדימה), אורית זוארץ (קדימה), רחל אדטו (קדימה), רוברט טיבייב (קדימה) ויוליה שמאלוב ברקוביץ (קדימה).

בהצעה נכתב: "הניסיון מלמד כי לבעל השליטה בעיתון עשויה להיות השפעה מכרעת על טיבו של העיתון ותכניו, לרבות אפשרות להשפעה מתמדת ומשמעותית על מדיניות העיתון, וזאת בין היתר באמצעות מינוי בעלי תפקידים בכירים בו ומימון פעילות העיתון".

"פועל יוצא מכך - שבידי בעל השליטה בעיתון ובידי עורך עיתון יש היכולת להשפיע בין היתר על סדר היום המדיני, הכלכלי והחברתי במדינה כמו גם על תחומים אחרים הנוגעים לכלל אזרחי המדינה ותושביה".

"ועדה ציבורית שדנה בתחום העיתונות הכתובה בישראל מצאה כי ההחלטות לגבי מדיניות עריכתית בעיתון מחייבות אחריות מובהקת, רגישות רבה, התמצאות רחבה ומחויבות עמוקה למדינה, לאזרחיה ולתושביה. בהתאם המליצה הועדה כי עורך עיתון רב תפוצה יהיה תושב קבע בישראל".

הצעת החוק למעשה רומזת לבעלותו של שלדון אדלסון על החינמון "ישראל היום".