אאא

ברגע האחרון: כמעט 3 שבועות לאחר שהופץ תזכיר חוק המע"מ להערות הציבור, העבירה התאחדות בוני הארץ את הערותיה לתוכניתו של שר האוצר יאיר לפיד להעניק פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה מקבלן עד לסכום של 1.6 מיליון שקל. התזכיר הופץ להערות הציבור ל-21 יום.

במכתב ששיגר נישא ההתאחדות ניסים בובליל לשר האוצר יאיר לפיד, הוא דורש להחיל את החוק רטרואקטיבית מיום החלטת הקבינט על מע"מ בשיעור 0%, שנתקבלה ב-24 במרץ. הקבלנים השמיעו דרישה זו בחודשים האחרונים, אך בממשלה לא נוטים להיענות לה.

"במהלך שנה מתבצעות כ-27 אלף עסקאות של רכישת דירה יד ראשונה, משמעויות תקופת הביניים הארוכה הינה חוסר וודאות בענף ולתוצאות שליליות למשק בכללותו. לכן הפתרון המתבקש הוא לקבוע שרוכש דירה, אשר יעמוד בקריטריונים שיקבעו לזכאות לאחר השלמת תיקון החקיקה כנדרש, יהיה זכאי לקבל מהמדינה את רכיב המע"מ ששולם על ידו בגין רכישת דירה בתקופת הביניים", מסר בובליל.

לדבריו, "החלת ההטבה באופן רטרואקטיבי תואמת את מטרת העל שהציבה לעצמה הממשלה, בהקלה על מצוקת הדיור עבור הזכאים לרכישת דירה ראשונה ותמנע את הקיפאון אליו נכנס שוק הדיור. הנתונים של השנים האחרונות מלמדים כי מידיי שנה יש כ- 42 אלף יח"ד בהתחלות בנייה. הובא לידיעתנו שקבלנים רבים, אשר רכשו קרקעות ועמדו לפני הוצאת היתר בנייה או שכבר הוציאו היתר בנייה, החליטו להמתין עם הוצאת ההיתר ו/או התחלת הבנייה עד שתושלם הרגולציה האמורה. על פי הערכותינו, תקופת ביניים ארוכה תביא לירידה משמעותית בהתחלות בנייה של כ-20%, קרי ירידה של כ-8,000 יחידות דיור".

יצוין, כי כבר ברבעון הראשון של השנה נרשמה ירידה של כ-16% בהתחלות הבנייה, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

בהתאחדות אומרים כי שוק הנדל"ן למגורים רווי ברגולציה ובחוסר וודאות. וממליצים כי לאור לוחות הזמנים עד לאישור הצעת החוק, יש לפרסם בהקדם את מחירון השמאי הממשלתי בכל אזור. כמו כן, יש לקבוע את הכללים למפרט דירה בהקדם האפשרי, ולא להמתין לאישור החוק, על מנת להביא לכך שיהיו כמה שיותר דירות שיעמדו בסטנדרט.

במכתב ששיגרו ללפיד, טוענים הקבלנים שהמשק כולו נפגע מתקופת הקיפאון שיצרה ההכרזה על ההטבה, ובפרט ישנה "פגיעה בזוגות הצעירים, שתכננו לרכוש דירה ונאלצים להמתין".

הקבלנים אף טוענים שהתוכנית פוגעת בחופש העיסוק שלהם: "לנוכח משך הזמן הרב ליישום החלטת הקבינט הלכה למעשה, תזכיר חוק אשר אינו מחיל את אפשרות ההטבה באופן רטרואקטיבית פוגע באופן שאינו מידתי ואינו סביר בחופש העיסוק של בוני הארץ".