אאא

לקראת הקדמת הבחירות הצפויה בשבוע הבא, עם הגשת החוק לפיזור הכנסת על-ידי סיעת הליכוד, הגיש היועץ המשפטי של הכנסת חוות דעת לפיה הבחירות בעצם יצילו את חוק טל ובני הישיבות.

אחד הנושאים הבוערים סביב הקדמת הבחירות הוא ביטולו של חוק טל על-ידי בג"ץ, והעובדה כי ב-1 לאוגוסט אמרו לפוג תוקפו של החוק. מספר סיעות הגישו הצעות חוק שאמורות להוות תחליף לחוק טל והצוות שהוקם על-ידי וועדת חוץ וביטחון אף התכנס השבוע להחליט כיצד להחליט.

החשש בקרב עולם התורה והישיבות והנציגים החרדיים מפני מתקפת הצעות החוק נגד לומדי התורה הייתה בעיצומה, ולאף אחד לא היה ברור מה יקרה בתחילת חודש אוגוסט, מלבד הצהרות בלתי מתפשרות כי אלפי לומדי התורה ילכו לכלא מאשר לצבא.

אלא שמתברר כעת כי פיזור הכנסת והקדמת הבחירות, יאריכו את תוקפו של חוק טל בחודשים רבים, עד לכינונה של הכנסת החדשה לאחר הבחירות.

בחוות דעת שהוציא אמש (רביעי) היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון נכתב כי פיזור הכנסת יוביל להארכת חוק טל עד שלושה חודשים מכינוסה של הכנסת החדשה.

את חוות הדעת הזו הוציא עו"ד ינון לאור פניית ח"כ משה גפני שביקש לברר מהם ההשלכות של קבלת חוק פיזור הכנסת למועד פקיעתו של חוק טל, שאמור לחול בעיצומן של ימי הבחירות.

היועץ המשפטי לכנסת ביסס את חוות דעתו לפי סעיף 38 לחוק יסוד, בו נכתב כי "כל חיקוק שתוקפו היה פוקע תוך שני החודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החודשים האמורים".

עו"ד ינון מסביר בחוות דעתו כי למרות העובדה שבספר החוקים יוותר חוק שבג"ץ קבע שאינו חוקתי, אך מאחר ובית המשפט הניח כי המחוקק יחוקק חוק חדש תחת החוק שבוטל, הרי שלאחר התפזרות הכנסת הליכי החקיקה נעצרים וממילא זה בלתי אפשרי לפעול ולחוקק חוק שייתן מענה לחוק שבוטל, במיוחד לאור הרגישות המורכבת של החוק הנידון. ולדבריו, בדיוק לשם כך נקבע סעיף 38 וכשם שהוא חל על חוקים אחרים שתוקפם אמור לפוג כך יש להחילו על חוק טל.

היועץ המשפטי הוסיף ואמר כי במידה והכנסת אכן תחליט על התפזרותה, בכוונתו להגיש לבית המשפט הודעה על העמדה הזו כי חוק טל יוארך עד לשלושה חודשים לאחר כינון הכנסת החדשה, אז יפוג תוקפו.