אאא

מובטל? אפשר להתנחם במעט. ע"פ תוכנית שגובשה בין הביטוח לאומי למשרד הרווחה, וע"פ ההסכם שנחתם במרס (השנה) בין הביטוח לאומי למשרד האוצר - יוקלו התנאים לקבלת דמי אבטלה. זאת רק רמת האבטלה תעלה מעל ל-7.5%, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אמש את הנתונים, ורמת האבטלה הגיעה ל7.6%.

ע"פ ההקלות החדשות אדם זכאי לקבל דמי אבטלה גם לאחר שצבר רק 9 חודשי עבודה מתוך 18. טרם החלת ההסכם רק אלו שצברו 12 חודשים מתוך 18 יקבלו דמי אבטלה. ההקלות ייכנסו לתוקף ב-1 ליוני.