אאא

הנחלוואי החב"די: בחסידות חב"ד גייסו את מחאת "דוד הנחלוואי" בכדי להביא לכך שמתפללי בית-הכנסת החדש 'גבעת ליובאוויטש' יזכרו מתי זמן תפילת ערבית. לשם כך, גייסו הגבאים מספר אנשים שיאחזו בידיהם שלטים בהם נכתב זמן התפילה.

לוי אדרעי, עסקן ידוע בחסידות חב"ד ומי שנמנה על אנשיו הקרובים של שר החוץ אביגדור ליברמן, אוחז בידיו דף ובו נכתב "גם אני מתפלל ערבית 'בגבעת ליובאוויטש' בשעה: 21:30".

אחד מילידי החסידות החזיק בידיו דף ובו נכתב: "גם שניאור שיף יודע: תפילת ערב כל ערב בשעה 21:30 בגבעת ליובאוויטש".

קבלן מוכר בכפר חב"ד החזיק בידיו דף ובו נכתב: "גם הקבלנים יודעים מעריב ב 21:30 בגבעת ליובאוויטש".

על רקע בית-הכנסת, עובד זר נראה אוחז בידיו דף ובו נכתב" "גם באריתריאה כולם יודעים: מניין ערבית כל ערב בשעה 21:30 בגבעת ליובאוויטש".

על רקע בניין הכנסת נכתב "גם בכנסת יודעים מניין ערבית כל ערב בשעה 21:30 בגבעת ליובאוויטש".