אאא

מליאת עיריית ביתר עילית אישרה השבוע פה אחד את תקציבה לשנת 2010. התקציב; כ – 105 מיליון ₪ לעומת כ- 98 מיליון ₪ אשתקד. במקביל אישרו חברי העירייה גם תברי"ם לכיתות לימוד למוסדות חינוך לקראת שנת הלימודים הבעל"ט. לתשתיות ופעילות לבטיחות בדרכים בהיקף כולל של כ – 60 מיליון ₪. כך גם אישרו חברי העירייה את החוזים עם מוסדות תורה, חינוך וחסד להקצאת שטחים, המלצות וועדת השמות ודו"חות רבעוניים.

ראש העיר, הרב מאיר רובינשטיין, שהביא את הצעת התקציב לאישור חברי מועצת העיר, אמר כי חרף הקשיים והעיכובים בשל ההקפאה, העיר בתנופת פיתוח בהיקפים גדולים בכל המישורים. נבנים עשרות רבות של כיתות לימוד לגני ילדים ובתי ספר. ומושקעים מיליוני שקלים בתשתיות לתחבורה ומבני חינוך ותעשייה. בהכשרה מקצועית ובתעסוקה. בשיפור פני העיר. בשירותי החירום, ההצלה והבטיחות בדרכים. בתרבות. בשצפי"ם העירוניים ובכל שירותי העירייה.; "מדובר בתקציב המבשר המשך תנופת פיתוח בהיקפים גדולים ובכל המישורים".

הרב רובינשטיין גילה כי "חרף כל הקשיים והירידה בהיקף ההכנסות עקב ההקפאה עמדנו ביעדי התקציב של שנת הכספים 2009, כאשר לאחר הסיכומים התברר שהגרעון התייצב על סך של כ- 700 אש"ח בלבד. כל זאת הודות לאחריות חברי המועצה, מנהלי המחלקות וכל עובדי העירייה". הרב רובינשטיין אמר כי "כולנו, כאיש אחד בלב אחד, שותפים לשגשוגה ופריחתה של עיר התורה והחסידות ולמהפכה בתחום חלוקת המשאבים. צודקת. הגונה ושקופה מתוך חדוות יצירה ושמחת השירות לתושב". ראש העיר בירך את חברי העירייה ועובדיה לקראת חג השבועות הבעל"ט; "מי ייתן ונזכה כולנו בקרוב להביא את מצוות ה"ביכורים". הניתנת, על פי האר"י הקדוש זיע"א, משום חיבת הארץ ומהווה תיקון לחטא המרגלים שניסו להמאיסה".

הרב רובינשטיין הודה לכל העוסקים במלאכה ובמיוחד ליו"ר ועדת כספים, הרב בנימין הרשלר. למחזיק תיק הכספים, הרב מיכאל נקי. לגזבר, הרב יהושע פולק ולמנכ"ל העירייה, הרב יהודה גרליץ, על העבודה המשותפת עם מנהלי האגפים והמחלקות לגיבוש התקציב. "אני בטוח כי בכוחות מאוחדים ומתוך תחושת אחריות נשכיל ונצליח להמשיך לפתח ולהקים. לשמר ולתחזק את העיר היקרה שלנו לרווחתם של התושבים" – סיים ראש העיר, הרב רובינשטיין.