אאא

"מקובלנו ממרן החזון איש זיע"א, שהפצת הקדושה קודמת לתלמוד תורה - זה קידוש השם שחודשו 6 מקוואות טהרה בתל אביב", כך אמר הראב"ד הגאון רבי משה שטרנבוך כאשר שמע מהרב יחזקאל מוצפי על כך שבימים אלו מסיימים לחדש את המקווה השישי בתל אביב.

הראב"ד התייחס למצב הרוחני בתל אביב ואמר כי "כואב הלב מאוד לשמוע את החילול שם שמים שנעשה בתל אביב עם שתיקת הרשויות על פתיחת חנויות לממכר דברים בשבתות ובחגים".

"אני זוכר את הימים שהתגוררו בתל אביב צדיקים ואדמו"רים גדולים. התושבים שאינם שומרים תורה ומצוות ידעו לכל הפחות לכבד יותר את השבת ולא לחללה כפי שיש היום", התבטא הראב"ד בכאב.

הרב יחזקאל מוצפי העומד בראש ארגון 'טהרת הבית' ציין בפני הראב"ד את הפעילות הענפה שנעשתה בתל אביב על ידי הארגון בשנה האחרונה בשיתוף פעולה עם המועצה דתית.

הרב מוצפי סקר בהרחבה בפני הראב"ד את היקף הפעילות, ואמר כי חלק מהמקוואות נבנו מחדש במקומות בהם לא היה מקווה כלל, וחלק מהמקוואות היו קיימים ופעלו במצב של הזנחה ועזובה מחמת חוסר תקציב, וכעת נבנו ושופצו.