אאא

אלפים מתושבי תל אביב השתתפו אתמול (ראשון) בעצרת חיזוק לקראת חג מתן תורה, העצרת התקיימה באודטוריום מרכז דוהל בעיר.

בעצרת השתתפו גדולי תורה ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, שהתקבל בשירה אדירה ע"י האלפים, מרן הגר"ש בדבריו חיזק את בני התורה ואמר כי התורה היא הדרך היחידה להינצל מיצר הרע, "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, כביכול שהתורה נבראה בשביל היצר הרע, ובאמת בלי זה לא נוכל להתגבר עליו, אמר מרן הגר"ש.

הראשל"צ הגר"י יוסף בדבריו חיזק את בני התורה בסיפורים על התמדתו וזכרונו הגדול של אביו מרן זצ"ל וזאת בזכות עמלו הגדול, בדבריו סיפר כי באחד הפעמים ביקש ממנו מרן להתקשר לאיזה עסקן שנקלע למשבר כדי לחזקו, "מרן אומר לי תחייג מספר, ותמהתי מהיכן יודע מרן את מספרו, לאחר זמן שאלתי אותו והשיב לי שזוכר את המספר מלפני שנה כאשר שמע מישהו מבקש מאותו עסקן את מספרו", סיפר הגר"י וציין כי זכרונו הגדול של מרן היה ע"י עמל התורה יומם ולילה. 

לסיום נשא דברים יו"ר ש"ס אריה דרעי ובירך את העוסקים במלאכה איגוד בני התורה ת"א - יפו