אאא

בשיחה שנאמרה בי"ג תמוז תשמ"ב, על רקע מלחמת שלום הגליל, יצא הרבי מליובאוויטש בקריאה שבימים כואבים אלו, הופכת לאקטואלית מתמיד: "אין צורך להכניס עמוק יותר אף לא חייל אחד ויחיד...ניתן לעשות 'תל' [חורבות] מכל השטח בהודעה של חמש דקות קודם".

לדברי הרבי, חמש דקות הן זמן מספיק לכל מי ששוהה במקום המיועד לפיצוץ, למצוא מחסה. כך, אומר הרבי, ימנעו אבדות בנפש הן בצד היהודי, ואף הצד השני יוכל להגן על עצמו מפני פצועים והרוגים.