אאא

הרבנות בירושלים הודיעה היום כי החליטה להסיר את ההשגחה מ'אולמי ארגמן' בשכונת גבעת שאול בשל חשש לטריפות.

"לאחר שהמשגיחים במקום גילו מוצרי עוף ופרגיות אשר הוכנסו למתחם האולם ללא ידיעתם ומבלי שהיה עליהם כל סימן כשרותי כמתבקש על פי הנוהל", נאמר בהודעת מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית.

על פי החשד, הבשר הגיע ממשחטות ערביות ביהודה ושומרון. החשד מתבסס על תוויות עם כיתוב בערבית בלבד ללא סימון כשרותי שנמצאו.

"בעל העסק סרב לשתף פעולה ואף איים על אנשי ההשגחה במקום" אמרו ברבנות ירושלים. "לא נותרה לנו ברירה אלא להסיר את תעודת ההכשר מהמקום באופן מיידי ובמקביל נמסר לנו כי גם מערכת ההשגחה של הרב מוצפי הסירה את השגחתה מהאולם.