אאא

סערת העבודות ביבנה, במתחם רכבת ישראל, בו לטענת אנשי 'אתרא קדישא' מתבצעים חילולי קברים לעומת טענת אנשי 'האגודה למניעת חילולי קברים' כי המקום מפוקח על-ידם ולא נמצאו שם קברים, מגיעה לשולחנם של גדולי ישראל.

כזכור, בתחילת השבוע התקיימה הפגנה ביבנה נגד חילולי הקברים, בה אמור היה להשתתף גאב"ד 'העדה החרדית', הגרי"ט וייס, אך בסופו של דבר הוא נמנע מלהגיע להפגנה, כאשר לטענת מקורביו הוא לא חש בטוב.

כעת, מתפרסם מכתב של גדולי ישראל, מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי, הגאון רבי ניסים קרליץ וראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך, שתומכים נחרצות באנשי 'האגודה' ותוקפים את אנשי 'אתרא קדישא'.

תחילתו של הסיפור נעוץ במאבק שמתולל בשנים האחרונות בין ארגון 'אתרא קדישא' והרב דוד שמידל העומד בראשו ל'אגודה למניעת חילולי קברים' של העסקן אהרל'ה יקטר, שחלוקים בדעתם על דרכי הפעולה נגד חילולי קברים ופועלים כל אחד בדרכו.

המחלוקת בין שני הארגונים פרצה במלוא עוזה גם בנוגע למתחם העבודות של רכבת ישראל ביבנה, בעוד אנשי 'האגודה' שלחו מפקח למקום וטענו בתוקף כי אין במקום קברים, אנשי 'אתרא קדישא פתחו בשורת הפגנות נגד העבודות במתחם בטענה כי במקום ישנם קברים.

אנשי 'האגודה' פנו לקבל את תמיכתו של הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שסמך ידו עליהם ועל המפקח ששלחו וטען כי במקום אין חשש להימצאות קברים. בעקבות תמיכתו באנשי 'האגודה', הופצו פשקווילים משמיצים נגדו, כאשר לטענת אנשי 'האגודה' מאחורי הפשקווילים עומדים אנשי 'אתרא קדישא'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בעקבות ההשמצות נגדו, מיהרו גדולי ישראל , מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ לצאת במכתב חריף נגד 'אתרא קדישא' ובו תמיכה בפעולות 'האגודה' והגרש"צ רוזנבלט.

וכך כותבים גדולי ישראל במכתבם: "הזדעזענו מאד לשמוע כי נערים ריקים טפלו דברי עלילות והבל כנגד האי גברא רבה המיוחד בכוח העיון והבנת התורה והוראתה הלכה למעשה ואשר מוסר עצמו למען תקנת הציבור ורבים נאותים לאורו הלא הוא הגאון הגדול רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א אשר עסקני האגודה למניעת חילולי קברים העומדת תחת הכוונת גדולי ישראל שליט"א מביאים לפניו דברים הצריכים הכרעה להורות להם המעשה אשר יעשון כדעת של תורה.

"ולזאת הננו למחות על ביזוי כבוד התורה אשר המבזה אין רפואה למכתו", מוסיפים הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, וחותמים.

אל מכתבם, הצטרף ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך, שהוסיף בכתב ידו: "חז"ל מפליגים בעונש שומע חרפת ת"ח ושותק, ואני מוחה בכל תוקף על ביזוי ת"ח, וראוי לכל אחד למחות שלא יהא כבוד ת"ח הפקר. הנני המצפה לרחמי שמיים מרובים. משה שטרנבוך".