אאא

בדקות אלו מגיע הידיעה המעציבה על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרת שבע ברכה ארנסטר ע"ה.

היא היתה עטרת בעלה הרה"צ ר´ משה ארנסטר שליט"א יוזם ומקים קריות מאור חיים בצפת וירושלים ומפעלים רבים נוספים ועמדה לימינו בכל מפעליו.

רבות פעלה בשנות הזעם להצלת אבי´ה הק´ בעל ה"אמרי חיים" מוויז´ניץ זי"ע ומשפ´.

הקימה דור ישרים יבורך, ביניהם ראש ישיבת וויז´ניץ ב"ב, ורב קריית מאור חיים י-ם.

בת תשעים היתה עם פטירתה. ת.נ.צ.ב.ה.