אאא

מזה כשלוש שנים, נוהגת הרבנית בת שבע קנייבסקי תליט"א, להדליק גם היא נרות חנוכה, בחנוכיה משלה.

האירוע - למותר לציין, אינו נעשה בחשאי, רבות מחסידותיה של הרבנית תליט"א הנודעת במעשי המופת שלה, מצטרפות אליה במעמד ההדלקה.

ומה קרה לפתע לפני שלוש שנים? 'כיכר השבת' עם הסיפור המלא.

לפני שלוש שנים תרם מאן דהו מאמריקה להגר"ח קניבסקי שליט"א חנוכיה מיוחדת ומפוארת. דא עקא, הגר"ח מקפיד מזה שנים רבות להדליק את נרותיו דווקא בחנוכיה שקיבל בירושה, ואת מנהגו זה הוא סירב לשנות גם נוכח מתנתו של הגביר. אולם מכיוון שלדחות לחלוטין את אותו יהודי בעל חסד ומחזיק תורה גדול, נמצאה אפוא הפשרה: הגר"ח עצמו הדליק בה יום אחד, ומאז החלה גם הרבנית להדליק בחנוכיה, והיא החנוכיה הזאת.