אאא

מעט ידעו חסידי חב"ד על הרבני חיה מושקא ע"ה, רעייתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, שהסתלקה בתאריך כ"ב בשבט ה'תשמ"ח. הרבנית היתה ידועה בצניעותה המיוחדת, נמנעה מכל התבלטות ומיעטה להופיע בציבור. כל הידוע על אורחות חיה של הרבנית, בא מפיהם של משרתי הבית, לאחר הסתלקותה, ואף הם לא נדבו פרטים רבים מדי.

הרבנית חיה מושקא ע"ה הינה בתו השלישית של הרבי הקודם מליובאוויטש - כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע. היא נולדה ברוסיה בתאריך כ"ה אדר א' ה'תרס"א. את השם חיה מושקא בחר סבה, כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.

במברק מיוחד ששלח לבנו, אדמו"ר הריי"צ, כתב: "אם עוד לא ניתן שם, תקרא בשם חיה מושקא שכן הוא הנכון לפי דעתי ובטח תודיעני גם בדבר קריאת השם למזל טוב. ואמנם זה השם שנתן הרבי הקודם לבתו, על שם הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, אשת כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' נ"ע, סבו של אדמו"ר הרש"ב. הרבי הרש"ב גילה חביבות מיוחדת לנכדתו זו. פעם, נתקלה בו תוך כדי ריצה ונסוגה במבוכה; הרים אותה הרבי נ"ע בידיו הקדושות ונשק לה במצחה. לימים סיפרה כי תפילותיו המרגשות ומעוררות הלב, של סבה, חרוטות היטב בזכרונה ומצלצלות באזניה עד היום.

ביום י"ד בכסלו ה'תרפ"ט נישאה למי שהיה לימים ממלא מקום אביה בנשיאות חב"ד - הרבי מליובאוויטש.

כבוד-הדדי מופלא

הרב חס"ד הלברשטם, מי שבמשך 18 שנה היה הממונה על ענייני ביתו של הרבי, תיאר את הכבוד-ההדדי המיוחד ששרר בין הרבי לרבנית. הרבנית היתה תמיד ממתינה לבואו. גם כשהיה שב בשעות הקטנות של הלילה, היתה יושבת בסבלנות ומחכה לו וכשהיה נכנס היה מתיישב לידה ומשתף אותה בעניינים השונים. לפי הדי הדברים שהגיעו לאזניו, מניח הרב הלברשטם כי הרבי היה נועץ בה הרבה.

מאז הסתלקותה של הרבנית הוקמו על שמה מאות מוסדות שונים בכל רחבי העולם ואלפי ילדות שנולדו נקראו על שמה - חיה מושקא.

לרגל יום הסתלקות הרבנית קיימו חסידי חב"ד התוועדויות חסידיות שבהן העלו קווים לדמותה. נשות חב"ד קיימו אף הן התוועדויות מיוחדות וקראו לנשות ישראל ללכת בדרכה של הרבנית הצדקנית זי"ע. במוסדות החינוך לבנות בתנועת חב"ד התקיימו כינוסים מיוחדים שבהם סיפרו לילדות על צדקותה של הרבנית ע"ה, סקרו את תולדות חייה, ובייחוד תקופת מסירות הנפש בשמירת חיי היהדות והחסידות ברוסיה, וכן על אורחות חייה שמהן צריכות ללמוד בנות חב"ד כולן.

האירוע המרכזי לרגל יום ההסתלקות מתקיים בניו-יורק - כינוס השלוחות העולמי בהשתתפות של למעלה מאלפיים שלוחות מכל רחבי תבל.