אאא

הבחירות לרבנות: הרב אליהו אברג'ל, ראש אבות בתי הדין בירושלים, המתמודד לתפקיד הרב הראשי לישראל הספרדי, זכה לקבל את ברכתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי.

בשעת לילה מאוחרת ולא שגרתית הוכנס הרב אברג'ל למעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי, הוצג בפניו כמי שמתמודד לתפקיד הרב הראשי והראשון לציון והתקבל בחמימות גדולה.

במשך דקות דנו השניים בנושאים הלכתיים שונים, כאשר הרב אברג'ל הציג בפני הגר"ח ראיה ללשון הקודש בה הניקוד קמץ מבוטא כחולם, והגר"ח השיב בחיוב כי זו ראיה שהצדק עם לשון הקודש.

במהלך שיחתם, סיפר הרב אברג'ל לגר"ח קנייבסקי כי הלך לדיינות בגלל עצה שקיבל מהסטייפלר זצ"ל, שלא לכהן כרב באחת הערים במרכז הארץ בגלל שלא היה שם פתרון לחינוך הילדים ובעקבות זה קבע את מושבו בירושלים והתמנה כדיין.

בסיום שיחתם, ציין הרב אברג'ל כי העניק לגר"ח שני ספרים חדשים שהוציא לאור בתקווה שהרב ימצא בהם איזה דבר חידוש.

הגר"ח קנייבסקי לחץ את ידו ובירכו בברכת "ברזל ונחושת מנעליך וכימך דבאך, ברכה והצלחה".