אאא

הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, שיגר ביום שישי מכתב תשובה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, בו מתייחס להתבטאויות שיוחסו לו נגד הערבים.

הרב אליהו, המתמודד לתפקיד הראשון לציון, התבקש על-ידי היועץ המשפטי להגיב במהירות להתבטאויות שיוחסו לו. "בטרם יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בעניין, הוא מבקש לקבל את התייחסותך המפורטת לדברים המיוחסים לך", כתב עו"ד ארז קמניץ ממשרד המשפטים לרב אליהו.

עו"ד קמניץ הוסיף וכתב כי "לאחר בחינה ראשונית של כל המידע שהועבר וקיים בעניינך, הרי שיתכן כי בחירתך לכהונה הרמה עלולה לכאורה להימצא כבלתי ראויה ולעורר קשיים משפטיים".

כעת, מגיע מכתב התגובה של הרב אליהו לדברים, בעיקרו הוא טוען כי חלק מהציטוטים שיוחסו לו כלל לא נאמרו על ידו ואחרים הוקצנו והוצגו במנותק מההקשר התורני שבו נאמרו.

בפתח מכתבו, כותב הרב אליהו: " ראשית אני מבקש להודות לכם על תשובתכם לפנייתי ליועץ המשפטי לממשלה מיום א' באב תשע"ג. לאור זאת ומתוך כבוד למוסד היועץ המשפטי לממשלה, אני מבקש לענות לכם ללא שיהוי מצדי ובהתאם למועד הקצר שהקצבתם לי ומתייחס ל-53 העמודים הגדושים שהעברתם אלי אך שלשום".

"אני אוהב את מדינת ישראל. קדושת הארץ וקדושת כל אדם שנברא בצלם אלוקים, שעליו אמרו חכמינו ז"ל "חביב אדם שנברא בצלם" - עומדים לנגד עיניי", וכתב הרב אליהו, "כאדם, כיהודי, כרב בישראל וכמי שמועמד לתפקיד הרב הראשי לישראל אני רואה עצמי מחויב לכבד השקפות שונות של אהבת הארץ, לכבד את הזולת, לכבד את מוסדות השלטון, ולכבד את הגר".

"עם זאת, בהיותי נאמן הן לערכיה של תורת ישראל הן לערכי הציונות ומדינת ישראל, אני מבחין בין בני אדם, יהודים ולא יהודים, שכולנו מצווים בכבודם, לבין אויבים שמבקשים את רעתנו", מוסיף הרב אליהו.

הרב שמואל אליהו ממשיך וכותב ליועץ המשפטי כי "בצער קיבלתי את אסופת הציטוטים המיוחסים לי ובהם מופיעים ציטוטים לא מעטים המהווים מחזור מגמתי של נושאים שונים שכבר הועלו לסדר היום וירדו. חלקם כלל לא נאמר על ידי מעולם וחלקם נאמר בהקשרים אשר הוקצנו והוצגו במנותק מההקשר התורני שבו נאמרו".

הרב אליהו טוען במכתבו כי בשל מעמדו יש לציבור ולתקשורת עניין בציטוט דבריו. "וודאי שאיני יכול לקחת אחריות על כל פרסום שנעשה לכאורה בשמי, במיוחד כשיש מי שמנסה להציג אותי באור שלילי כמפורט בפסקות הבאות", הוא כותב.

"לא הבנתי מה הבעיה בחלק מהמוצגים שעליהם ביקשתם תשובה. האם עלי כרב להסביר למה אני מתנגד לנישואים בין יהודים לנכרים? האם עלי להסביר למה אני בעד חזרה בתשובה? אבקשכם לפרט במכתבכם על מה אני צריך להשיב תשובה ומה הבעיה בכל אחד מהציטוטים שביקשתם התייחסות אליהם, כך אוכל לענות ביתר הרחבה ופירוט", כותב הרב אליהו.

באשר לתשובות של הרב באתר 'כיפה', הוא כותב לוינשטיין כי "קיימת יותר מסבירות גבוהה שהתשובה מאתר כיפה משנת 2002 ביחס לחילונים כלל אינה שלי. אני לא עונה תשובות באתר כיפה משנת 2002 בערך והתשובה הועלתה לאתר בשנת 2002 ". הרב מזכיר במכתבו כי אתר 'כיפה' הגיש ב-2002 תלונה למשטרה על פריצה לאתר ועריכה מחודשת ומגמתית של חלק מתשובותיו.

"התמלילים של הראיונות שהובאו לידיעתכם כחלק מתלונה כנגדי אינם מדויקים בלשון המעטה", טוען הרב אליהו במכתבו. "מי שקורא את דברי בלי שינויים רואה שהבחנה בדברי היא לא על רקע גזעי, ההבחנה הייתה בין מי שנאמן למדינת ישראל למי שחותר תחתיה. הבחנה זו נעשית יום יום בשיח הציבורי הישראלי ואני מקווה שאין בכוונתכם לאסור שיח ציבורי כנגד מי שחותר תחת אושיות המדינה או שמעודד טרור".

במכתבו, מתייחס הרב אליהו לראיונות שנערכו עמו בכלי התקשורת וטוען לאי דיוק בתמלול הראיונות. "בתוכנית עושים צהרים עם יעל דן יש טעיות דפוס משמעותיות בתמליל, למשל המילה 'להרחיב' במקום 'להרחיק'. כך גם המאמר ב'הארץ' שכותרתו 'יהוד הגליל זו ציונות' שהוברר לכם בחקירתם האחרונה כי עבר שינוי עריכה. כל בר דעת מבין ששינוי אחד יכול להפוך מאמר שעוסק בציונות והתיישבות למאמר עם משמעות אחרת".

"חשוב לי לציין", מוסיף הרב אליהו, "כי הבהרתי בגילוי דעת שהוצאתי עם רבנים אחרים לפני יותר משנתיים שאינני פוסל שום אדם או אוכלוסייה על בסיס השתייכות לאומית. במילים פשוטות וישירות אומר כי אין לי דבר נגד האוכלוסייה הערבית או כל אוכלוסייה אחרת במדינה. דברים אלו פורסמו ברבים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב אליהו מזכיר במכתבו כי הדברים כנגדו נבדקו על ידי היועצים המשפטיים לממשלה והוחלט למשוך את כתב האישום נגדו. ומוסיף כי "כמי שחונך על ברכי תורתנו הקדושה הרי שאין לצפות ממני לנהוג בצביעות ובמלאכותיות ולומר דברים אשר אולי יישמעו טוב בעיני חוגים שונים שמנסים באמצעות בתי המשפט להשיג מה שהם לא מצליחים באמצעים דמוקרטים".

הרב אליהו מזכיר ליועץ המשפטי לממשלה כי הוא בחר שלא להכריז על נבחרי ציבור ערבים שהתבטאו באורח קיצוני המעודד טרור או נבחרי ציבור שנחשדו והואשמו באשמות חמורות, שאינם ראויים לבחירה.

"שמירה על המדינה היהודית לא סותרת את התפקיד של עם ישראל כמו שנאמר לאברהם אבינו 'ונברכו בך כל משפחות האדמה'. אני מתכוון להמשיך ולפעול למען קירוב לבבות, לחבר ולא להפריד, להמשיך את דרכו של אבא זצ"ל ולהביא לכלל הציבור בישראל תורה מאירת פנים, ורבנות משיטת יד לכל הציבור היושב בארץ", כותב הרב אליהו.

את מכתבו הוא מסיים בתקווה כי הדברים הובאו על מכונם ומבטיח כי ככל שידרש להבהרה נוספת הרי שזו תיענה בכפוף להוראות הדין.

מכתבו המלא של הרב שמואל אליהו
מכתבו המלא של הרב שמואל אליהו