אאא

הרצאה שמסר הרב אמנון יצחק, מגדולי המחזירים בתשובה, ובה דיבר הרב יצחק בין היתר נגד נהיגת נשים בכלי רכב כשהוא מזכיר את התנגדותו של פוסק הדור הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר - עוררה סערה וגררה גל תגובות נזעמות מצד חילוניים.

במהלך השיעור שמסר הרב יצחק בשבוע שעבר, אמר כי "אין דעת חכמים נוחה מנהיגת נשים כלל וכלל. הרב וואזנר אוסר את זה בתכלית האיסור ויש רבים מן הרבנים שאוסרים".

"הרי מה זו מכונית?" שאל הרב יצחק, "זו חלופה של עגלה. לא הייתה עגלונית אף פעם".

הרב אמנון יצחק עקץ ברמז רבנים המתירים נהיגת נשים ואמר: "רבנים מהשורה הרביעית והחמישית שנוהגים להתיר כדי למצוא קצת חן בעיני הבריות".

הרב יצחק אמר במענה לשאלת משתתפת כי זו ההלכה, וכי "זה לא צנוע לאישה להיות נהגת". 

יצויין, כי הרב אמנון יצחק אינו הרב הראשון המתבטא כנגד נהיגת נשים. בנו של מרן הרב עובדיה יוסף, הגאון הרב אברהם יוסף, אמר בעבר כי "אין לתת לאישה ללמוד לנהוג למותרות, אלא אם כן מדובר בהכרח גדול" ועורר סערה.

פוסק הדור מרן הרב וואזנר, שכאמור התייחס גם הוא לנושא, כתב בעבר כי: "מה שנשים לומדות ומרגילות עצמן לנהוג מכונית אוטו, הנה מן הנסיון למדתי שהוא דבר שראוי לאוסרו איסור גמור, כי עצם הלימוד גרם כבר וגורם לפריצות... שהאשה חושפת עצמה בזה בשוקים ורחובות לעין כל רואה נכשלת ומכשלת את האחרים".

דבריו של הרב אמנון יצחק, עוררו סערה בקרב התארגנויות פמיניסטיות ברשת האינטרנט.