אאא

לא חרם נגד זמרים, לא טלוויזיות שבורות: המרצה והמחזיר בתשובה הרב אמנון יצחק שליט"א פונה שוב בקריאה להמוני עם ישראל, והסיבה הפעם היא אישית לחלוטין.

בריאותם הרופפת של הוריו שיחיו הביאה אותו לפרסם הודעה באתר האינטרנט שלו, ובכלים נוספים, בה הוא מבקש מהציבור לומר פרקי תהילים לרפואתם של אביו ואמו.

בהודעה שהרב שלח גם למקורביו באופן אישי, נאמר: "נא להתפלל בנוסף על אבי מורי יחיא זכריא בן עוואד ששוכב באיכילוב 10 ימים עם דלקת ריאות חריפה ולא מצליח להתאושש.

בנוסף, קרא הרב גם להתפלל לרפואת "אמי מורתי רומיה בת רומיה עם חום שלא יורד כבר חודש וחצי. נא להעביר הלאה. תבורכו על ההשתדלות. הרב אמנון יצחק שליט"א".